Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Temadata i Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud

Bruk av temadata er grunnleggende for å kunne løse viktige samfunnsoppgaver knyttet til planlegging og forvaltning. Vi arbeider for å øke kvaliteten på og bruken av temadata. Dataene blir hovedsakelig produsert av nasjonale etater. De dekker fagområder som natur, geologi, kulturminne, landbruk, friluftsliv og beredskap.

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK)

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er offentlige geografiske data som er tilrettelagt for kommunenes plan- og byggesaksarbeid. Formålet med det offentlige kartgrunnlaget er å sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling.

Kommunen skal årlig ta stilling til, og inngå avtale om hvilke DOK-datasett som skal være det offentlige kartgrunnlaget i kommunen. Disse datasettene skal det alltid tas hensyn til i kommunens planarbeid og saksbehandling. For å bli godkjent der må et datasett tilfredsstille strenge krav til datakvalitet og tilrettelegging. DOK-listen vil være en sammensetning av nasjonale DOK-datasett og kommunens egne DOK-data.

Plan- og temadatautvalg

Arbeidet med temadata blir koordinert av plan- og temadatautvalgene i hvert fylke. Disse består av representanter fra kommunen, fylkeskommunen, Statsforvalteren, Statens Vegvesen og Kartverket.

Share
XPPT