Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Gjennomførte arrangement

Plan- og temadatautvalget Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud jobber med å tilby arrangementer for faglig påfyll. Utgangspunktet er mål og delmål i fylkesgeodataplanen.

Her finner du oversikt over gjennomførte arrangement. Disse kan inneholde dokumenter, video-opptak, eller lignende. Du finner kontaktinformasjon nede på siden.

Opptak fra avholdte arrangement i 2021 inneholder lyd og bilde. De er ikke tekstet eller universelt utformet.

Dette er nå et krav og nyere opptak vil følge dette.

Om webdirektivet fra 1. februar 2023 (uutilsynet.no)

Avholdte arrangement i 2024
Dato Arrangement
5.3. Hvordan registrere og tilgjengeliggjøre DOK tilleggsdata i Geonorge

 

Avholdte arrangement i 2022
Dato Arrangement
16.4. Problemer og løsninger med overvannshåndtering – Kommunal klimatilpasning i praksis
2.6. Beregning av aktsomhetskart for steinsprang

 

Avholdte arrangement i 2021
Dato Arrangement
14.6. Inspirasjonswebinar; NADAG
11.1. og 18.2. Webinar: Tredelt opplæringspakke; beregning av dreneringslinjer og flomvannstand

 

Share
XPPT