Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Ansatte ved Kartverket Oslo

Kartverket Oslo har for tiden 13 ansatte. Vi har ansvaret for å etablere og drifte infrastruktur for geografisk informasjon i fylkene Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud. I tillegg er det flere ansatte fra andre divisjoner/ avdelinger som også har kontorplass i Oslo. Se under for detaljer.

E-post til Kartverket Oslo: oslo@kartverket.no

Ansatte ved Kartverket Oslo
Navn Arbeidsområde Telefon E-post
Tor Ivar Solsrud Majercsik Fylkeskartsjef 92 80 42 42 tor.ivar.solsrud.majercsik@kartverket.no
Jon Otter Skaaret Stedfortreder, Geovekst/ Norge digitalt 32 11 85 22 jon.otter.skaaret@kartverket.no
Astrid Rygg Matrikkel 32 11 85 14 astrid.rygg@kartverket.no
Linn Varhaugvik Arto Geovekst/ Norge digitalt 45 87 79 26 linn.varhaugvik.arto@kartverket.no
Andreas Dyken Felles kartdatabase (FKB) 32 11 85 13 andreas.dyken@kartverket.no
Eli Brager FKB, Tur- og friluftsruter 32 11 85 31 eli.brager@kartverket.no
Irén Andersen Plan- og temadata, DOK 32 11 85 33 iren.andersen@kartverket.no
Gry Olaisen Matrikkel, FKB 32 11 85 23 gry.merete.olaisen@kartverket.no
Tom Joar Kristiansen Plan- og temadata, DOK 32 11 85 28 tom.joar.kristiansen@kartverket.no
Karolina Banul Matrikkel, FKB 32 11 85 39 karolina.banul@kartverket.no
Jesper Fjellin Felles KartdataBaser (FKB) 32 11 82 73 jesper.fjellin@kartverket.no
Helga Sofie Gisholt Jønland FKB 32 11 85 38 helga.jonland@kartverket.no
Johanna Sofia Løvsle Hellem-Hansen Student / teknisk assistent - johanna.hellem-hansen@kartverket.no

 

Saksbehandlere stedsnavn Oslo
Navn Arbeidsområde Telefon E-post
Erlend Trones Saksbehandler stedsnavn Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud (kontorsted Ullensvang) 32 11 86 43 erlend.trones@kartverket.no
Nikoline Deli Saksbehandler stedsnavn Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud (kontorsted Hønefoss) 32 11 89 54 nikoline.deli@kartverket.no

 

Ansatte i Landdivisjonen med kontorplass i Oslo
Navn Arbeidsområde Telefon E-post
Einar Jensen Fagdirektør, Geodatakoordinator 32 11 85 20 einar.jensen@kartverket.no
Siri Oestreich Waage Avdelingsdirektør, Datafangst 97 77 78 27 siri.oestreich.waage@kartverket.no
Marit Bunæs Geodatakoordinator 32 11 85 35 marit.bunaes@kartverket.no
Henrik Gulliksen Scüller Geodatakoordinator 32 11 30 68 henrik.gulliksen.schuller@kartverket.no
Mari Buseth Helland Kartprodukter 91 00 40 33 mari.helland@kartverket.no
Petter Langenes Kartprodukter 32 11 84 59 petter.langenes@kartverket.no
Walelegn Mengist Zeleke Grunndata 32 11 30 76 walelegn.zeleke@kartverket.no
Maria Oldeman Lund Grunndata 32 11 85 21 maria.oldeman.lund@kartverket.no
Geir Svoren Grunndata 32 11 85 26 geir.svoren@kartverket.no
Andreas Røstad Sjefingeniør, geoinfrastruktur 32 11 85 32 andreas.rostad@kartverket.no
Elling Aronsen Oftedal Kartprodukter - elling.aronsen.oftedal@kartverket.no
Vinith Balasingam Grunndata 32 11 30 75 vinith.balasingam@kartverket.no
Rezvan Hashemi Grunndata 32 11 30 63 rezvan.hashemi@kartverket.no
David Diaz Grunndata 32 11 84 29 david.diaz@kartverket.no
Milot Malaj Grunndata -  
Torgeir Ferdinand Klingenberg Datafangst 32 11 82 62 torgeir.ferdinand.klingenberg@kartverket.no

 

Ansatte i Geodesiavdelingen med kontorplass i Oslo
Navn Arbeidsområde Telefon E-post
Ann Silje Kirkvik Avdeling G1 32 11 84 21 ann-silje.kirkvik@kartverket.no
Halfdan Kierulf Avdeling G1 32 11 84 57 halfdan.kierulf@kartverket.no
Ingrid Fausk Avdeling G1 32 11 82 67 ingrid.fausk@kartverket.no
Michael Dänn Avdeling G2 32 11 82 74 michael.daehnn@kartverket.no
Kristian Breili Avdeling G1 32 11 82 11 kristian.breili@kartverket.no
Eirik Mysen Avdeling G2 32 11 84 01 eirik.mysen@kartverket.no
Ove Omang Avdeling G1 32 11 82 79 ove.omang@kartverket.no
Matthew Simpson Avdeling G1 32 11 83 06 matthew.simpson@kartverket.no
Carl William Lund Avdeling FOU 32 11 82 56 carl.william.lund@kartverket.no

 

Ansatte i Eiendomsdivisjonen med kontorplass i Oslo
Navn Arbeidsområde Telefon E-post
Elena Busch Matrikkel og stedsnavn 32 11 85 12 elena.busch@kartverket.no
Share
XPPT