Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Arbeidsutval for plan- og temadata i Møre og Romsdal

Arbeidsutvalet for plan- og temadata i Møre og Romsdal er representert med GIS/ geodatapersonell. Desse kan hente inn anna fagpersonell ved behov.

Oppgåvene er knytt til etablering, forvaltning og bruk av plandata og tematiske geodata. Utvalet skal gje forslag til aktuelle prosjekt, innspel til geodataplanen, og forslag til kurs/kompetanseheving innan fagområda.

Medlemmer i arbeidsutval for plan- og temadata
Representant for Navn Kommer fra
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Suleyman Chukeli Miljøvernavdelinga
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Kristin Eide Miljøvernavdelinga
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Trygve Winter-Hjelm Samfunnstryggleik- og beredskapsstab
Møre og Romsdal fylkeskommune John Hauger Veg
Møre og Romsdal fylkeskommune Even Tranmæl Strategi og styring
Statens vegvesen Turid Solheim Statens vegvesen, Geodata 1
Kommunane Andreas Aarbakk Johansen Hustadvika kommune
Kommunane Lisa Sklett Molde kommune/ Romsdal regionsamarbeidet
Kommunane Annegret Siejak Ålesund kommune
Kommunane Kjetil Grytten Haram kommune
Kommunane Kristoffer Hagen Hareid kommune/ Sunnmørskart
Kommunane Håvard Stensønes Surnadal kommune/ Orkidé
Kartverket Bjørge Stavik Kartverket Møre og Romsdal
Kartverket Sven Michaelis Kartverket Møre og Romsdal
Kartverket Kathrin Bögelsack Kartverket Møre og Romsdal
Share
XPPT