Siste oppdatering

Høring på ny versjon av produktspesifikasjon for FKB

Felles kartdatabase (FKB) er en serie produktspesifikasjoner som til sammen utgjør en sentral del av Norges mest detaljerte grunnkart. Geovekst er eier av FKB produktspesifikasjonene, og startet opp revisjonsarbeidet i 2020.

Vil du bidra?

Ønsker du å delta i et eller flere standardiseringsprosjekter? Send en e-post til:

standardiseringssekretariatet@kartverket.no

Arbeidet med revisjon av FKB har vært organisert som et standardiseringsprosjekt. Det innebærer at FKB produktspesifkasjonene vil få status som standardiserte produktspesifikasjoner. Standardiseringsprosjektet foreslår også at den generell delen av FKB defineres som en SOSI abstrakt spesifikasjon.

Høring

FKB produktspesifikasjoner versjon 5.0 er nå på høring. Alle interesserte parter er invitert til å lese høringsdokumentene, og komme med sitt innspill. Høringsfrist er 31. oktober 2021.

Høringsnotat FKB 5.0

Benytt kommentarskjema dersom dere ønsker å gi innspill i høringen. Send utfylt skjema til standardiseringssekretariatet@kartverket.no.

Dokumentasjon av FKB produktspesifikasjoner vil fra denne versjonen ha HTML som sitt primære format, men vil også finnes som PDF-versjoner. Både HTML-versjoner og PDF-versjoner vil være tilgjengelige i høringen. I tillegg legges skjemafiler og eksempelfiler ut som en del av høringen. Lenker til dokumentasjonen sammen med kommentarer rundt høringen er samlet i høringsdokumentene over.

Tirsdag 5. oktober ble det avholdt et åpent høringswebinar hvor strukturen i høringsdokumentene ble gjennomgått. Webinaret ble tatt opp, og varer i omtrent en time.

Opptak av høringswebinar

Om SOSI-standardiseringsprosjektet

Arbeidet med et standardiseringsprosjekt for revisjon av FKB produktspesifikasjonene ble godkjent av Standardiseringskomitéen for geomatikk. Det opprinnelige forslaget til prosjektet (pdf) kan leses som en kort beskrivelse av prosjektet.

 

Prosjekter og høringer

Her er en oversikt over prosjekter og høringer som til enhver tid er i gang om nasjonale bransjestandarder innenfor geografisk informasjon.

Del