Siste oppdatering

Ny versjon av produktspesifikasjon for FKB

Felles kartdatabase (FKB) er en serie produktspesifikasjoner som til sammen utgjør en sentral del av Norges mest detaljerte grunnkart. Geovekst er eier av FKB produktspesifikasjonene, og startet opp revisjonsarbeidet i 2020.

Vil du bidra?

Ønsker du å delta i et eller flere standardiseringsprosjekter? Send en e-post til:

standardiseringssekretariatet@kartverket.no

Arbeidet med revisjon av FKB har vært organisert som et standardiseringsprosjekt. Det innebærer at FKB produktspesifkasjonene vil få status som standardiserte produktspesifikasjoner. Standardiseringsprosjektet foreslår også at den generell delen av FKB defineres som en SOSI abstrakt spesifikasjon.

Sammenstilte høringskommentarer

Her har vi samlet, og sammenstilt, alle høringskommentarene som kom inn under høringen av FKB 5.0 standardiserte produktspesfikiasjoner.

Høring

FKB produktspesifikasjoner versjon 5.0 har vært til høring. Høringsfristen har gått ut. Interesserte kan lese høringsdokumentene.

Dokumentasjon av FKB produktspesifikasjoner vil fra denne versjonen ha HTML som sitt primære format, men vil også finnes som PDF-versjoner. Både HTML-versjoner og PDF-versjoner var tilgjengelige i høringen. I tillegg ble skjemafiler og eksempelfiler lagt ut som en del av høringen. Lenker til dokumentasjonen sammen med kommentarer rundt høringen er samlet i høringsdokumentene over.

Om SOSI-standardiseringsprosjektet

Arbeidet med et standardiseringsprosjekt for revisjon av FKB produktspesifikasjonene ble godkjent av Standardiseringskomitéen for geomatikk. Det opprinnelige forslaget til prosjektet (pdf) kan leses som en kort beskrivelse av prosjektet.

 

Prosjekter og høringer

Her er en oversikt over prosjekter og høringer som til enhver tid er i gang om nasjonale bransjestandarder innenfor geografisk informasjon.

Geoveksts produktspesifikasjoner

Geovekst-samarbeidet er eier av mange datasett. Her finner du en samlet oversikt over produktspesifikasjoner som Geovekst legger til grunn for sine datasett.

Del