Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Eiendomsgrenser

Når en ny eiendom blir til, eller en matrikkelenhet blir endret, skal kommunen gjøre nødvendig oppmåling og matrikkelføring, og deretter sende melding til tinglysing.

Veiledning

Fradele ny eiendom

Kommunen sørger for oppmåling av tomten, og gir den et eget gårds- og bruksnummer i matrikkelen, før det sendes melding til tinglysing.

Feil grenser i eiendomskartet

Eiendomsgrenser er noen ganger registrert på feil sted, eller med hjelpelinjer som ikke samsvarer med de virkelige grensene.

Sammenslåing av eiendommer

To eller flere eiendommer kan slås sammen, dersom det ikke fører til prioritetskollisjon mellom panthaverne.

Matrikkelbrev

Et matrikkelbrev er en attestert utskrift som viser alle registrerte opplysninger om en konkret eiendom.

Du kan se grunnboksbladet til eiendommen på Se eiendom

Ofte stilte spørsmål

Share