Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

NN2000 rapport

Høydesystemet NN2000 ble innført i alle landets kommuner i 2018 etter mange års innsats. Rapporten beskriver datainnsamling, beregningsarbeid, høydereferansemodeller og annen dokumentasjon om NN2000.

I rapporten er det også beskrevet hvordan NN2000 ble innført og tatt i bruk i kommunene.

 

Share