Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Testserver for kommune- og fylkesendringer

Her følger lenke til Kartverkets testserver og informasjon om planene for test og produksjonsmiljø frem mot 2024.

Testserver kommuneendringer: Matrikkelen Test

Har du allerede tilgang til matrikkelens testservere benytter du samme bruker for Komreg sin testserver.

Innhold og plan for testserveren

Denne testserveren er en matrikkeltjener med er en komplett kopi av matrikkelen for hele landet med klientfunksjonalitet og alle API-er. Matrikkeldata for datamengden i kommune- og fylkesendringene vil gradvis bli transformert til slik det vil bli per 1. januar 2024. Testbasen inneholder syntetiske personer fra det syntetiske Folkeregisteret for alle personlige eierskap, men ekte organisasjoner der disse er eiere.

På testserveren vil det kun komme endringer i forbindelse med transformasjonene og eventuelle endringer fra Kartverkets egen testing. Testserveren kan bli oppdatert med data fra matrikkelen produksjon ved behov.

Testserveren er tilgjengelig med et begrenset innhold. Frem mot høsten vil innholdet på testserveren gradvis bli mer korrekt i forhold til hvilke endringer som skal skje i årsskiftet. Når vi har kjørt en fullstendig test på alle endringene og validert disse, vil vi åpne produksjonsmiljøet.

Produksjonsmiljø

Fra høsten 2023 tilbys en matrikkeltjener hvor vi løpende beregner hvordan matrikkelen kommer til å se ut etter kommune og fylkesendringene 01.01.2024. Denne databasen inneholder hele landet.

Endringsloggen vil derfor inneholde både endringer som følge av kommune- og fylkesendringene og endringer som blir ført i matrikkelen fram til årsskiftet.

For å ha en endelig komplett transformert matrikkelbase må man følge endringsloggen fra Komreg fram til matrikkelen stenger i desember 2023. Etter årsskiftet kan man deretter lytte videre på matrikkelens produksjonsmiljø. Matrikkelen vil pr. 1. januar 2024 inneholde alle endringer i forbindelse med kommuneendringene. Hvis man har en oppdatert base fra Komreg kan man hoppe over alle endringene i matrikkelen produksjon. Vi vil publisere hvilken endring man skal lese fra for å få løpende endringer videre i 2024.

Share
XPPT