Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Sjøkartkonferansen

Sjøkartkonferansen er en møteplass for brukere og leverandører av nautiske produkter, maritime interesseorganisasjoner, undervisningsmiljø og offentlige aktører.

Konferanser

Sjøkartkonferansen 2022

Fra analog til digital hverdag på sjøen - er vi på rett kurs? Dette er tema for årets Sjøkartkonferanse som arrangeres i Stavanger 27. oktober. Sett av datoen!

Share