Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Leiing og organisering

Kartverket har om lag 800 tilsette. Her finn du meir om leiinga vår og organisasjonen. 

Øvste leiar for Kartverket er kartverkssjef Johnny Welle. Han er tilsett for eit åremål på seks år frå 2020. 

Orgnisasjonskart av ledelsen i Kartverket: Kartverkssjef, virksomhetsstyring, IT, region- og samfunnskontakt, geodesidivisjonen, landdivisjonen, sjødivisjonen, eiendomsdivisjonen.
ORGANISASJONSKART: Leiinga i Kartverket består av kartverkssjef og direktørane for verksemdstyring, IT, region- og samfunnskontakt, geodesidivisjonen, landdivisjonen, sjødivisjonen og eigedomsdivisjonen.

Bilete av leiinga

I Kartverkets fotobank finn du pressebilde av kartverkssjefen og resten av leiinga i Kartverket:

Share
XPPT