Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Ekstremvær opphav til hovedtema

Beredskap var hovedtema på årets Norge digitalt (ND)-regionmøter for Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud fylker. Dette etter ønske fra kommunene, som ønsket å dele erfaringene etter fjorårets ekstremvær «Hans».

Møtene ble avholdet fysisk i den enkelte region i perioden 20. mars til 12. april. Møteoversikt og program nederst.

Vi så dessverre en del lavere deltakelse på noen av møtene enn vi hadde håpet. For at møtet skal gi mest mulig utbytte for alle, er det derfor sendt ut en spørreundersøkelse for å høste innspill til neste års møter. Ønsket er å øke både engasjementet og oppmøtet.

Møtene startet med innlegg fra Statsforvalteren om deres samordningsrolle innen krise- og beredskap.

Viktig erfaringsutveksling

Deretter delte representanter fra kommunene Gjerdrum, Ål, Ringerike og Kongsberg sine erfaringer rundt ulike beredskapshendelser.

Kongsberg kommune opplevde store lekkasjer i en bensintank med direkte utløp i Lågen.

I Ål kommune, med én ressursperson på geodata, gikk det på et halvt døgn over 50 skred under ekstremværet «Hans».

I leirskredet i Gjerdrum kommune mistet de strøm, i tillegg til den allerede krevende koronasituasjon, i slutten av 2020.

I Ringerike kommune har de, som mange sikkert allerede har fått med seg, tatt til tale for viktigheten av geodata i krisesituasjoner.

Erfaringene fra disse hendelsene er viktig å se tilbake på når vi skal planlegge fremover i tid. Ikke bare for de kommunene som rammes av dem, men også for alle andre som en gang i fremtiden vil rammes av tilsvarende situasjoner.

Se også: Geodata viktig når kommunene rigger seg for klimaendringer (Kartverket.no)

Reg-moter-OØAB-2024-Helga-Jønland-16-9.jpg
VIKTIG MØTEPLASS: ND-regionmøtet for Hallingdal-regionen, avholdt i kommunestyresalen i Ål. Foto: Helga Jønland, Kartverket

Gruppediskusjoner, «runde rundt bordet» og nyheter fra faggruppene

Videre i programmet var det gruppediskusjoner, der partene fikk drøfte hvilke utfordringer og løsninger de har innen beredskap i geodatamiljøet.

Også Kartverket fikk gode innspill til ønsker om initiativer og behov for samordning og felles beredskapsløsninger som ville gjøre det lettere å håndtere krisesituasjoner.

I tillegg til en veldig relevant og innholdsrik temadel, er «runden rundt bordet» en god informasjonskilde. Der kan hver enkelt deltaker gå nærmere inn på hva som rører seg i deres kommune / region. Dette gir alle, og spesielt oss på fylkeskartkontoret bedre innblikk i «hvor skoen trykker» i de fire fylkene våre.

Til slutt presenterte Kartverket informasjon og relevante nyheter fra faggruppene.

Møteoversikt og program

Oversikt over regionmøter 2024
Dato Region Sted
20.3. Østfold Våler kommune
21.3. Indre Oslofjord Ås kommune
3.4. Hallingdal Ål kommune
4.4. Numedal Kongsberg kommune
11.4. Drammen/ Ringerike Krødsherad kommune
12.4. Romerike Lørenskog kommune

Program for alle møtene

09.00 - 10.30 Beredskap

09.00 - 09.10 Intro

09.10 - 09.50 Overordnet om beredskap v/ Statsforvalteren

09.50 - 10.00 Pause

10.00 - 10.30 Presentasjon fra en kommune med erfaringer rundt beredskap

Gruppediskusjon 10.30 - 11.20

10.30 - 10.40 Innlegg med overgang til gruppearbeid

10.40 - 11.20 Gruppediskusjoner: Presenter eller lag et notat

11.20 - 12.05 Lunsj

Runde rundt bordet 12.15 - 13.00

12.15 - 13.00 Runde rundt bordet

13.00 - 13.05 Pause

Informasjon fra faggruppene 13.05 - 13.35

13.05 - 13.35 Matrikkel

13.35 - 14.00 Plan- og temadata

14.00 - 14.10 Pause

14.10 - 14.35 FKB

14.35 - 15.00 Geovekst

15.00 Vel hjem!

Share
XPPT