På møtet i Grong møtte kommunene i Indre Namdalen; Høylandet, Grong, Røyrvik, Lierne, og Snåsa. På Røros møtte de fire kommunene lengst sørøst i fylket; Tydal, Røros, Holtålen og Midtre Gauldal.

Hvorfor DOK-verksted?

Målsetningen med verkstedene var å bidra til økt kunnskap om og bruk av vårt stedfestede kunnskapsgrunnlag, det offentlige kartgrunnlaget (DOK).

Dette er et av fokusområdene i Geodataplanen for Trøndelag som blant annet skal følges opp med kompetansemålet om å gjennomføre regionale verksted for å bistå plan- og DOK-arbeidet i kommunene.

Tema på verkstedene er det kommunene selv som har meldt inn i møte med Kartverket Trøndelag.

Erfaringsutveksling

Både på verkstedet i Grong og på Røros ble det meste av tiden brukt til erfaringsutveksling i grupper. Kommunene ble oppfordret til å stille med flere folk for å kunne dekke over flere fagfelt, som plan, byggesak, deling, landbruk og /eller kart/ GIS/ oppmåling.

DOK-VERKSTED: Erfaringsutveksling i grupper. Her fra verkstedet på Røros (Foto: Kartverket Trøndelag).

Det offentlige kartgrunnlaget skal brukes i all saksbehandling etter plan- og bygningsloven og mange fagfelt blir dermed berørt.

Det var tre tema for gruppearbeidet:

 • Hvordan jobber jeg med kunnskapsgrunnlaget i min saksbehandling.
  • Hva sjekker jeg og hvor finner jeg informasjonen jeg trenger?
 • Dypdykk inn i noen datasett
  • hva finner jeg på geonorge, hva forteller produktarket meg,
  • hva ser jeg i ulike kartinnsyn, og
  • hva sier dataeier selv i egnethetsanalysen
 • Hva gjør vi når workshopen er over
  • Hvordan skal vi få valgt eller revidert våre valg av datasett i det offentlige kartgrunnlaget (DOK)?

Kartverket Trøndelag vil følge opp og bistå kommunene framover slik at flest mulig får valgt sitt DOK, men viktigst er at kunnskapsgrunnlaget blir forstått og brukt!