Skip to content

Geovekst i Trøndelag

Kartverket ved fylkeskartkontorene koordinerer geodatasamarbeidet i fylkene. Det er opprettet et rådgivende utvalg innen Geovekst (geodatautvalg) som skal gi råd til Kartverket i forbindelse med utarbeidelse av geodataplan og prioritering av samfinansieringsprosjekter.

Om Geovekst-samarbeidet

Kontaktpersoner