Geodataplanen for Troms og Finnmark fylke for perioden 2021-2024 skal vedtas innen 1.11.2020.

I forbindelse med årlig oppdatering av fylkesgeodataplanen henstilles alle parter i Norge Digitalt-samarbeidet om å komme med innspill til tiltak. Dette kan for eksempel gjelde behov for opplæring, kurs, aktuelle prosjekter (kart, plan, temadata) som hører til arbeid med geodata innenfor Norge digitalt-samarbeidet i fylket.

Vi hører svært gjerne fra dere allerede nå og senest innen 10.9.2020. Innspill blir behandlet i utvalgene utover høsten.

Gjeldende geodataplan for Troms og Finnmark fylke (2020-2023)

Norge digitalt-samarbeidet regionalt

ND i Troms og Finnmark styres av et fylkesgeodatautvalg (FGU-TRF) med arbeidsutvalg for henholdsvis «basis geodata» og «plan- og temadata».

Om Norge digitalt på geonorge.no

Et viktig mandat for FGU er å behandle geodataplan for fylket. Kartverket Troms og Finnmark er sekretariat for denne regionale organiseringen av Norge digitalt.

Om Norgedigitalt-utvalgene i Troms og Finnmark fylke

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, eller innspill til tiltak kan du ta kontakt med fylkeskartsjef steinar.vaadal@kartverket.no