Dette er status for Kartverket, hvor de fleste ansatte nå jobber hjemmefra, i tråd med rådene fra helsemyndighetene. Kun ansatte som må møte opp for å ivareta samfunnskritisk eller kritisk intern drift knyttet til blant annet tinglysing og sentrale karttjenester, er tilstede på Kartverkets kontorer.

Kartverket leverer samfunnskritiske ytelser både innen finans (tinglysing) og andre sektorer, slik som satellittbaserte tjenester, samt tjenester som er nødvendige for helse, redning og forsvar.

Fortsetter tinglysing

Kartverket har rigget seg for å kunne fortsette å tinglyse og levere samfunnskritiske tjenester fremover. Eiendomsdivisjonen har blant annet innført skiftordning for saksbehandlerne for å minske smitterisiko for de som er på kontoret. Dette innebærer blant annet at resepsjonen ved hovedkontoret i Hønefoss er stengt, og dokumenter må sendes i posten eller leveres i postkassen ved porten. Post før klokka 14 behandles fortsatt samme dag.

- Vi oppfordrer folk til å bruke post, ikke møte personlig. Det er nå også viktig at eiendomsmeglerne som har tilgang bruker elektronisk tinglysing, sier kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup.

Hun ber om forståelse for at vedtak vil ta lengre tid og at en redusert bemanning på kundesenter vil bety lengre ventetid både på telefon, chat og e-post.

Kartverkets planlagte oppdatering av systemet kommunene bruker for å oppdatere matrikkelen, det nasjonale eiendomsregisteret, er imidlertid utsatt på grunn av pandemien.

Oppdaterer nasjonale kartløsninger

Alle Kartverkets nasjonale kartdatabaser og tjenester forøvrig er tilgjengelig og vil bli oppdatert, men altså i litt saktere tempo enn til vanlig. Dette gjelder blant annet nasjonale kartdata, vegdatabasene, landsdekkende terrengmodell og høydedata.

Kartverket vil opprettholde overvåking av vannstand på sehavnivå-sidene på kartverket.no og vil gi ut kritiske meldinger i etterretninger for sjøfarende (EFS) og oppdatere offisielle elektroniske sjøkart (ENC) i Norge.

Trygger satellittbaserte tjenester

Driften av det nasjonale systemet for satellittbaserte posisjonstjenester vil også opprettholdes som normalt. Posisjonstjenestene blir blant annet benyttet av anleggsbransjen. Tjenesten blir også benyttet ved fastsetting av eiendomsgrenser. Kartverkets operatører drifter nå disse systemene hjemmefra. 

Driften ved jordobservatoriet i Ny-Ålesund på Svalbard går også som normalt. Observatoriet har en nøkkelrolle i det globale samarbeidet om overvåking av jordkloden.

Sikrer internasjonal skipsfart

Kartverket vil også opprettholde normal drift av den internasjonale sjøkarttjenesten Primar. Kartverket har operatøransvaret Primar, som leverer offisielle elektroniske sjøkart til internasjonal skipsfart på vegne av nasjoner over hele verden.

Les mer