Adressenavn

Adressenavn har til nå vært registrert både i matrikkelen og SSR. Registreringen vil nå kun skje i matrikkelen av kommunen. Registreringer (ny, endring eller sletting) av adressenavn blir overført til SSR og sjekket inn i SSR av Kartverket.

I brukstilfellet "Opprett ny veg" skal man heretter registrere én koordinat for vegen. I tillegg skal vedtaksdato for navnevedtaket legges inn.

Utklipp fra matrikkelklient - Opprett ny veg

I brukstilfellet "Endre veg" skal årsaken til endringen registreres.

Utklipp fra matrikkelklient - Endre veg

For kommuner som bruker klienter fra NOIS eller Norkart ber vi om at registrering, ny, endring og sletting av veg utføres i Kartverkets klient, da innmeldingene ellers vil være mangelfulle.

Vedtak om adressenavn skal fortsatt sendes til bl.a. Kartverket, jf. forskrift om stadnamn § 9 Vedtak, fjerde ledd.

Bruksnavn

Bruksnavn har til nå vært registrert både i matrikkelen og SSR. Registreringene vil nå kun skje i SSR, og de skal gjøres av Kartverket. Registreringene vil bli overført til bruksnavn-feltet i matrikkelen. Kommunene vil ikke lenger ha tilgang til å registrere bruksnavn i matrikkelen.

Koblingen vil skje på grunnlag av kommune-, gards- og bruksnummer. Endringer i skrivemåter kan skje hvis det er reist navnesak etter lov om stadnamn på bruksnavnet, eller hvis grunneieren selv ønsker endring av skrivemåten. Grunneieren må da dokumentere at skrivemåten har vært i offentlig bruk som bruksnavn. I tillegg kan tidligere feilregistreringer rettes.