Velkommen til Kartverkets nye nettside! Les mer om nye kartverket.no her.

Siste oppdatering

Dette må du lese før du bruker Efs

Viktige meddelelser og informasjon om bruk av Etterretninger for sjøfarende (Efs) finner du i de neste kapitlene. Kartverket understreker at det er pdf-versjonen av Efs som er den offisielle.