Temakart på Geonorge
FLERE VERKTØY: I menyen oppe til høyre kan du finne en rekke karttjenester som er tilgjengelig på Geonorge inndelt i forskjellige tema. Skjermdump: Geonorge
Siste oppdatering

Temakart

I Geonorge temakart kan du vise og teste en rekke forskjellige tematiske kartlag. Løsningen gjør det raskt og enkelt å sammenligne ulike kartlag og se hvordan ulike temaer og fenomener fordeler seg i landet.

Temadata er data om ulike fagområder som naturressurser, befolkning, miljøtilstand og kulturminner. Dateene forvaltes av en rekke ulike etater, og er grunnleggende for å løse viktige samfunnsoppgaver knyttet til miljø, klima, risiko og beredskap, planlegging og forvaltning.

Geonorge Temakart er en innsynsløsning i Geonorge for visning av ulike teamdata med ulike bakgrunnskart.

Egenskaper 

Det finnes om lag 75 forskjellige kartlag fra flere etater som produserer temadata i Norge. Disse omhandler blant annet følgende temaområder:

 • Basis kartdata
 • Energi
 • Forurensing
 • Friluftsliv
 • Geologi
 • Kulturminner
 • Kyst og fiskeri
 • Landbruk
 • Natur
 • Plan
 • Samferdsel
 • Samfunnssikkerhet

Bruksområder

I menyen lengst til venstre i løsningen finner du forklaring til de ulike verktøyene. Verktøyene finner du i en meny øverst i innsynsløsningen. De gir deg blant annet mulighet til å se på tegnforklaring, sveipe for å sammenligne ulike kartlag, skrive ut og legge til ønskede kartlag.

Du kan for eksempel se skredfaresoner med data fra Norges vassdrags- og energidirektorat, finne kulturminner med data fra Riksantikvaren eller utforske nye turruter med data fra Kartverket. Det er mange verktøy å leke seg med! 

Skriv ut i pdf

Geonorge temakart er først og fremst et verktøy for å se på kartdata, men kartutsnitt kan også konverteres til pdf-format og skrives ut.

Del