Hopp til innhold

Hvordan Se havnivå fungerer

Få innsikt i målemetoder, forskning og referansenivå som danner grunnlag for dataene på Se havnivå. Last ned publikasjonen «Tidevannstabeller».

«Tidevannstabeller for den norske kyst med Svalbard» er gratis tilgjengeleg for nedlasting i pdf-format.

Les mer

Se havnivå i kart viser effektene av økt havnivå og stormflo. Risikokart over områder som vil bli berørt gjør det enklere å planlegge for og å være forberedt på klimaendringer.

Les mer

Kartverket har 24 permanente vannstandsmålere i Norge: 23 langs norskekysten og én i Ny-Ålesund på Svalbard.

Les mer

Kartverkets 24 permanente vannstandsmålere i Norge måler vannstanden langs kysten hele året, døgnet rundt.

Les mer

Det er viktig å forstå hvordan havnivået vil endre seg i framtiden for å effektivt kunne planlegge og forvalte kystsonen.

Les mer

Lurer du på hvordan det er mulig å observere millimeterstore endringer i havnivået? Svaret er å bevege seg ut i verdensrommet og gjøre målinger fra satellitter.

Les mer

For å måle havnivået brukes i dag tre metoder: Vannstandsmåling, satellittaltimetri og måling av landheving.

Les mer

For å kunne bestemme høyder og dybder må man ha noe å referere til – et nullnivå. Det finnes flere ulike referansenivåer i Norge for dybder og høyder i kart og annen geografisk informasjon.

Les mer

De viktigste referansenivåene for vannstand er middelvann og sjøkartnull, og sammenhengen mellom disse og nullnivåene i landkart.

Les mer

Både Normalnull 2000 (NN2000) og middelvatn er moglege referansenivå i menyane ved søk etter vasstandsdata på Se havnivå, men kva skal du velje?

Les mer

Rapporten «Fremtidig havnivå og stormflo i norske kystkommuner» beskriver hvordan havet kan komme til å stige langs norskekysten i dette århundret, og hvordan det vil påvirke vannstanden under en stor...

Les mer

På Se havnivå finnes informasjon om observert og varslet vannstand, viktige vannstandsnivå, tidevann, landheving, historiske data og fremtidig havnivå for et hvilket som helst sted langs norskekysten ...

Les mer