Høydesystemet som brukes i landkart omtales som «normalnull». Dette er referansen som ligger til grunn når man angir hvor mange meter over havet (moh.) et fjell eller en innsjø ligger. Normalnull 2000 (NN2000) er det nye nasjonale høydesystemet som erstatter normalnull 1954 (NN1954).

Innføringen av NN2000 skjer gradvis. Det er flere år siden de første kommunene gikk over til å bruke NN2000, og det vil fortsatt ta lang tid før alle kommunene i hele landet har gått over fra NN1954 til NN2000. Denne gradvise overgangen med ulikt høydesystem i ulike deler av landet har skapt utfordringer for Se havnivå.

Dynamisk meny basert på hvor du er

Nå har Se havnivå fått en dynamisk meny for valg av referansenivå ved søk etter vannstandsdata. Det betyr at menyen bygges opp alt etter hvor i Norge du søker.

Er du ute etter data fra Sørlandet, der NN2000 brukes, så får du nå dette. Holder du til i en kommune der overgangen til NN2000 ennå ikke er gjennomført, så får du data til NN1954.

I teorien er det så enkelt, men i praksis stemmer dette likevel ikke helt:
Dersom man har to nabokommuner der bare den ene har gått over til NN2000, vil man noen steder få opp høydesystemet som gjelder for nabokommunen. Dette gjelder for steder nærme kommunegrensene. For de fleste steder er det bare en kort stund at nabokommuner har forskjellige høydesystem.

Se havnivå gir sammenhengen mellom normalnull og middelvann

Det er viktig å presisere at Se havnivå presenter forholdet mellom høydesystemene og middelvann.

Ved de permanente vannstandsmålerne har vi et punkt som vi vet hvor er både i forhold til middelvann og i forhold til høydesystemet på land. Dette forholdet er derfor godt definert akkurat der vi har en permanent vannstandsmåler, men mellom disse gis et beste estimat.

Derfor er det kun stedene med permanente vannstandsmålerne at nivåskissene viser både NN1954 og NN2000.

For andre steder vises bare den gjeldende normalnullen i nivåskissen. Dette fordi differansen mellom de to normalnullene i en slik skisse ikke nødvendigvis vil stemme overens med de offisielle omregningstallene.

Ved omregning av høydedata fra NN1954 til NN2000 skal kotekart fra Kartverket eller kommunen brukes. Det er disse som gir det riktige forholdet mellom de to høydesystemene. Se Kartverkets retningslinjer for bruk av NN2000.

Når man vet sammenhengen mellom normalnull og middelvann har man stort sett det man trenger. Sjøkartnull og de andre viktige vannstandsnivåene er alle veldefinerte i forhold til middelvann, og er tilgjengelig for (nesten) alle steder langs norskekysten.

SØK PÅ SE HAVNIVÅ: Ved søk etter vannstandsdata kan du for de fleste steder få vannstand og nivåskisser til det gjeldende høydesystemet for dette stedet, enten det er NN2000 eller NN1954. Skjermdump fra kartverket.no/sehavniva.

Hvordan knyttes høydesystemet og middelvann sammen?

Forholdet mellom middelvann og normalnull er godt definert akkurat der vi har en permanent vannstandsmåler, mens vi for alle andre steder gir et beste estimat.

Dette beste estimatet for NN1954 i forhold til middelvann, er som regel basert på en grov interpolasjon mellom de permanente vannstandsmålerne. Men noen steder har også lokal informasjon fra vannstandsmålinger knyttet til NN1954 vært brukt.

Avstanden mellom NN1954 og middelvann varierer ganske mye i enkelte områder, og det kan derfor være vanskelig å si hva som er det beste estimatet for et gitt sted.

Det beste estimatet for NN2000 i forhold middelvann gis også basert på en slags interpolasjon mellom de permanente vannstandsmålerne, men her brukes en finere og noe mer avansert metode.

Sammenligner man beste estimat for NN1954 over middelvann med beste estimat for NN2000 over middelvann, vil man de fleste steder få en differanse som ikke stemmer med overgangen mellom de to høydesystemene. Noe av dette skyldes forbedringene som er gjort i høydesystemet, og vi anser at modellen for NN2000 til middelvann generelt er bedre enn estimatene for NN1954 over middelvann.

 

HØYDER OG DYBDER: Illustrasjonen viser sammenhengen mellom de ulike referansenivåene for høyder og dybder. Klikk på bildet for å se større versjon (åpnes i nytt vindu).