Vannstands- og tidevannsdata er også gjort tilgjengelig gjennom et API (Application Programming Interface).

Den årlige publikasjonen Tidevannstabeller for den norske kyst med Svalbard er tilgjengelig for nedlasting i pdf-format.

Widget for tidevannsdata

Ved å legge inn widgeten for tidevannsdata på din nettside kan du gi besøkende oppdatert informasjon om tidevann direkte fra Kartverkets database.

Løsningen kan for eksempel være verdifull for kystkommuner, båthavner, lokale medier, badestrender og campingplasser.

Slik gjør du

En widget er enkel å ta i bruk.

  • Søk på stedet/posisjonen du ønsker å hente tidevannsvarsel fra, inne på Se havnivå-tjenesten.
  • Gå så helt til høyre på linjen som følger under stedsnavn/posisjon.
  • Klikk på menypunktet </>.
  • Kopier koden og legg den inn i din egen publiseringsløsning.

Dermed kan du gi brukerne av nettsiden din oppdatert, lokal tidevannsinformasjon.

Får du en feilmelding i visningen av tidevannsvarselet på din nettside?

Siden Se havnivå-tjenesten har fått ny adresse, kartverket.no/sehavniva, kan det være du må oppdatere widgeten som viser tidevann på din nettside. Bruk framgangsmåten som forklart ovenfor.

Flere tjenester

Kartverket tilbyr i tillegg til våre data en rekke publikumstjenester, blant annet norgeskart.no, seeiendom.no,  seplan.no, norgeibilder.no, kartverket.no/efs. Les mer om våre gratis kartdata og om våre ulike kartapplikasjoner og nettsteder med kart og kartdata.