API er eit programmeringsgrensesnitt som gjer det muleg for program og nettstader å samhandla med datasetta for tidvatn og vasstand. Du kan få data i xml-format, som pdf-fil eller som tekst-fil.

Bruk av API-et

Meir informasjon om API for vasstandsdata finn du på http://api.sehavniva.no/tideapi_no.html.

Vilkår for bruk

Kartverket sine data og produkt er tilgjengelege gjennom ulike tenester og i ulike format. Det er få restriksjonar for bruk av dei data som er frigjevne av Kartverket, dei er lisensiert etter Creative Commons Navngivelse 4.0 international (CC BY 4.0).

API-et er opent for alle og det er ikkje nødvendig med registrering, men vi krev å bli namngjevne som kjelde, etter som vi har rettane til data.

Set deg inn i vilkår for bruk av Kartverket sine data.

Gje oss gjerne ei tilbakemelding på e-post til kundesenter@kartverket.no, spesielt om du nyttar datasetta til å lage nye tenester eller app-ar.