Hopp til innhold

Få tidevannsdata på din side

Et API for dataene på Se havnivå er nå tilgjengelig, og vår widget gjør at du kan vise tidevannsdata direkte på din nettside.

Kartverket har utviklet en programvare, en såkalt widget, som gjør at du enkelt kan vise tidevannsdata direkte på din nettside.

Les mer

Data for vasstand og tidvatn er gjort tilgjengeleg gjennom eit API (Application Programming Interface) slik at ein kan henta ut og integrera data med eigne system.

Les mer

Vi samarbeider med fleire aktørar på fagområda vasstand og havnivå, og har bl.a. gjensidig utveksling av data knytt til vær og stormflod med Meteorologisk institutt.

Les mer

For å kunne bestemme høyder og dybder må man ha noe å referere til – et nullnivå. Det finnes flere ulike referansenivåer i Norge for dybder og høyder i kart og annen geografisk informasjon.

Les mer