Siste oppdatering

Havnekart for Fedje – Mongstad i ny utgave

Store deler av havnekart nr. 483 har fått ny dybdeinformasjon. Tidligere utgaver av sjøkartet er nå ugyldige.

Havnekart nr. 483 « Fedje – Mongstad», er i målestokk 1:25 000 og inngår i Kartverkets havnekartserie.

Kartet inneholder tre spesialer, alle i målestokk 1:10 000:

  • A: Mongstad oljeraffineri
  • B: Sløvågen
  • C: Mongstad base

Havnekart gir et detaljert bilde av dybdeforhold og kaianlegg i havnene og innseilinger i kyststrøkene.

Kartet trykkes ikke, men plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten. Tidligere utgave av kartet er nå ugyldig.

Kjøpe sjøkart

Kartverket selger ikke papirkart, men lager kartfiler som forhandlere trykker for deg, såkalte Print on Demand-kart (POD).

Se oversikt over Kartverkets forhandlere som du kan bestille papirkart hos.

Endringer i sjøkartet

Et større område som dekker farvann vest for Fedje og hele Fensfjorden er sjømålt på nytt. Ny dybdeinformasjon er redigert inn i kartet.

Disse områdene er dybdekartlagt som del av et pågående prosjekt i regi av Kystverket og Kartverket, for å bedre navigasjonskartene langs norskekysten.

Sektorlykter som er omskjermet til IALA-systemet er også oppdatert i kartet. Det kan være omfattende endringer. Les mer om overgangen til IALA-standard på Kystverkets nettsider.

Det har vært andre rettelser i kartet. Dette kan være sjømerker, fartsbegrensninger, rørledninger, grunnerapporteringer, utfyllinger og annet.

Sjøkartet er oppdatert med alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartet ble utgitt, som er meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). I tillegg er kartet oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Efs. Dette kan være nye kaier, moloer og nymålinger i større og mindre grad.

Stedsnavn er oppdatert etter opplysninger hentet fra Sentralt stedsnavnregister (SSR).

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartet merket:

Ny utgave 10/2023. POD: 13. oktober 2023. Rettet t.o.m. Efs nr. 19/23.

Elektroniske sjøkart

Områdene som dekkes av sjøkartet er også dekket  av ENC-er (elektroniske kartceller).

Ny utgave

En ny utgave av et eksisterende kart inkluderer endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidligere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Når en «ny utgave» av sjøkartet blir utgitt, vil tidligere utgaver være foreldet og dermed ugyldige.

Det presiseres at store deler av kartet er uendret. Kartnummeret endres ikke, med unntak av tilføying av INT-nummer når sjøkartet blir et internasjonalt kart (INT-kart).

Norske sjøkart blir utgitt som POD-kart, ny utgave og nytt kart.

Kontakt

Anita Sunde

Seksjonssjef i kart- og geodataseksjonen, Kartverkets sjødivisjon

anita.sunde@kartverket.no

Tlf. 51 85 88 95 / 46 62 23 66

Les mer

Den norske los

Hvor kan jeg bunkre og ankre opp? Hvor er det trygt å ferdes? Planlegg og lag seilingsruter i den digitale farvannsbeskrivelsen Den norske los, dnl.kartverket.no.

Datakvalitet i norske sjøkart

Vær obs på kvaliteten på dybdedataene i sjøkartet! Er det områder som aldri har blitt kartlagt eller som er sjømålt med håndlodd før år 1960? Sjekk kilde-/ZOC-diagram som gir info om hvor nøyaktig dybdedataene er i kartet.

Se havnivå, vannstand og tidevann

På tjenesten Se havnivå finner du informasjon om observert og varslet vannstand, flo, fjære og tidvannstabeller ved å søke på et sted. I tillegg er der artikler om referansenivå, havnivå, tidvann og vannstand.

Del