Siste oppdatering

Tre sjøkart i Grenland i nye utgaver

Havnekarte nr. 473 og 474 og hovedseriekart nr. 5, som alle dekker innseilingen til Grenland og Herøya, er utgitt i nye utgaver. Kartet er oppdatert med nymålinger ved Herøya. Tidligere utgaver av kartene er nå ugyldige.

Havnekart nr. 473 "Langesund - Herøya", nr. 474 "Porsgrunn - Skien" og hovedseriekart nr. 5 "Svenner - Porsgrunn - Jomfruland" i Vestforld og Telemark fylke er oppdatert med nye dybdemålinger. Mange endringer på lykter og sjømerker er også redigert inn i sjøkartene.

Farvannet rundt Herøya og innløpet til Porsgrunnselva er oppdatert med nye dybdedata i alle tre kartene.

Havnekartene er i målestokk 1:20 000 og inngår i Kartverkets havnekartserie. Kart nr. 474 "Porsgrunn - Skien" har én spesial (kartutsnitt) for "Porsgrunn havn" i målestokk 1:10 000.

Hovedseriekart nr. 5 er i målestokk 1:50 000 og inngår i Kartverkets hovedkartserie

Kartene trykkes ikke, men plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten.

Kjøpe sjøkart

Kartverket selger ikke papirkart, men lager kartfiler som forhandlere trykker for deg, såkalte Print on Demand-kart (POD).

Se oversikt over Kartverkets forhandlere som du kan bestille papirkart hos.

Andre endringer i sjøkartene

Kartene er oppdatert med sektorlykter som er omskjermet til IALA-systemet. Det kan være omfattende endringer. Les mer om overgangen til IALA-standard på Kystverkets nettsider.

Det har vært en del andre rettelser i kartene. Dette kan være sjømerker, fartsbegrensninger, rørledninger, grunnerapporteringer, utfyllinger og annet.

Sjøkartene er oppdatert med alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartene ble utgitt, som er meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). I tillegg er kartene oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Efs. Dette kan være nye kaier, moloer og nymålinger i større og mindre grad.

Stedsnavn er oppdatert etter opplysninger hentet fra Sentralt stedsnavnregister (SSR).

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer, rettelser og tracinger til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartene merket:

Ny utgave 08/2022. POD: 16. august 2022. Rettet t.o.m. Efs nr. 15/22.

Elektroniske sjøkart

Områdene som dekkes av sjøkartene er også dekket  av ENC-er (elektroniske kartceller).

Ny utgave

En ny utgave av et eksisterende kart inkluderer endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidligere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Når en "ny utgave" av sjøkartet blir utgitt, vil tidligere utgaver være foreldet og dermed ugyldige.

Det presiseres at store deler av kartet er uendret. Kartnummeret endres ikke, med unntak av tilføying av INT-nummer når sjøkartet blir et internasjonalt kart (INT-kart).

Norske sjøkart blir utgitt som POD-kart, ny utgave og nytt kart. Les mer i artikkel om hovedseriekart.

Kontakt

Anita Sunde

Seksjonssjef i kart- og geodataseksjonen, Kartverkets sjødivisjon

ainta.sunde@kartverket.no

Tlf. 51 85 88 69 / 959 61 301

Les mer

Sjøkartkonferansen

Fra analog til digital hverdag på sjøen – er vi på rett kurs? Dette er tema på Sjøkartkonferansen som arrangeres 27. oktober i Stavanger. Meld deg på!

Datakvalitet i norske sjøkart

Vær obs på kvaliteten på dybdedataene i sjøkartet! Er det områder som aldri har blitt kartlagt eller som er sjømålt med håndlodd før år 1960? Sjekk kilde-/ZOC-diagram som gir info om hvor nøyaktig dybdedataene er i kartet.

Se havnivå, vannstand og tidevann

På tjenesten Se havnivå finner du informasjon om observert og varslet vannstand, flo, fjære og tidvannstabeller ved å søke på et sted. I tillegg er der artikler om referansenivå, havnivå, tidvann og vannstand.

Del