Siste oppdatering

Fire sjøkart på Svalbard i ny utgave

Hovedseriekart som dekker Storfjorden er utgitt i nye utgaver. Korridoren gjennom Storfjorden er utvidet og Kvalvågen er dybdekartlagt. Tidligere utgaver av sjøkartene er nå ugyldige.

Nye utgaver av hovedseriekart som dekker Storfjorden på Svalbard:

  • nr. 527 - Sørkapp
  • nr. 528 - Storfjorden Sør. Isbukta - Kvalpynten
  • nr. 532 - Storfjorden. Kvalpynten - Agardhbukta
  • nr. 533 - Storfjorden Nord. Freemansundet - Heleysundet - Sørporten

Kartene er i målestokk 1:100 000.

Les mer om Kartverkets hovedkartserie

Sjøkartene trykkes ikke, men plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten.

Kjøpe sjøkart

Kartverket selger ikke papirkart, men lager kartfiler som forhandlere trykker for deg, såkalte Print on Demand-kart (POD).

Se oversikt over Kartverkets forhandlere som du kan bestille papirkart hos.

Andre endringer i sjøkartene

Kartene er oppdatert med ny sjømåling i korridoren gjennom Storfjorden og inn til Kvalvågen. Dette er farvann som ikke har vært dekket med moderne dybdemålinger (multistråleekkolodd) tidligere. Det vil lette seilasen rundt Spitsbergen og gjennom Storfjorden betydelig.

Sjøkartene er oppdatert med alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartene ble utgitt, som er meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). I tillegg er kartene oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Efs.

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer, rettelser og tracinger til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

All landinformasjon og stedsnavn er oppdatert fra Norsk Polarinstitutt som kilde.

Slik er kartene merket:

Ny utgave 08/2022. POD: 31. august 2022. Rettet t.o.m. Efs nr 16/22.

Elektroniske sjøkart

Områdene som dekkes av sjøkartene er også dekket  av ENC-er (elektroniske kartceller).

Ny utgave

En ny utgave av et eksisterende kart inkluderer endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidligere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Når en "ny utgave" av sjøkartet blir utgitt, vil tidligere utgaver være foreldet og dermed ugyldige.

Det presiseres at store deler av kartet er uendret. Kartnummeret endres ikke, med unntak av tilføying av INT-nummer når sjøkartet blir et internasjonalt kart (INT-kart).

Norske sjøkart blir utgitt som POD-kart, ny utgave og nytt kart. Les mer i artikkel om hovedseriekart.

Kontakt

Anita Sunde

Seksjonssjef i kart- og geodataseksjonen, Kartverkets sjødivisjon

anita.sunde@kartverket.no

Tlf. 51 85 88 95 / 46 62 23 66

Les mer

Sjøkartkonferansen

Fra analog til digital hverdag på sjøen – er vi på rett kurs? Dette er tema på Sjøkartkonferansen som arrangeres 27. oktober i Stavanger. Meld deg på!

Datakvalitet i norske sjøkart

Vær obs på kvaliteten på dybdedataene i sjøkartet! Er det områder som aldri har blitt kartlagt eller som er sjømålt med håndlodd før år 1960? Sjekk kilde-/ZOC-diagram som gir info om hvor nøyaktig dybdedataene er i kartet.

Se havnivå, vannstand og tidevann

På tjenesten Se havnivå finner du informasjon om observert og varslet vannstand, flo, fjære og tidvannstabeller ved å søke på et sted. I tillegg er der artikler om referansenivå, havnivå, tidvann og vannstand.

Del