Siste oppdatering

Ny utgave av sjøkart i Ryfylket

Hovedseriekart nr. 15 er utgitt i ny utgave. Farvann i Saudafjorden og Sandsfjorden er dybdekartlagt på nytt. Tidligere utgaver av sjøkartet er ugyldige.

Ny utgave av hovedseriekart nr. 15 ble utgitt 18. september 2021. Kartet trykkes ikke, men plottest på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten. Tidligere utgave av kartet fra 06/2019 er nå ugyldig.

Sjøkartet er i målestokk 1:50 000 og inngår i Kartverkets hovedkartserie

Kjøpe sjøkart

Kartverket selger ikke papirkart, men lager kartfiler som forhandlere trykker for deg, såkalte Print on Demand-kart (POD).

Se oversikt over Kartverkets forhandlere som du kan bestille papirkart hos.

Kartets dekningsområde

Hovedseriekart nr. 15 dekker farvann i Ryfylkefjordane, fra Sjernarøyane til Sauda. Kartet har fire vignetter som dekker fjordarmene Hylsfjorden, Jøsenfjorden, Saudafjorden og Yrkefjorden.

Endringer i denne utgaven

Farvann i Saudafjorden fra Klubben til Bølnes, og farvann i Sandsfjorden fra Kviteholmen til Nevøya, er dybdekartlagt på nytt. Sjøkartene er oppdatert med ny dybdeinformasjon i disse områdene.

Nymålingene er en del av et prosjekt som Kystverket og Kartverket har – der en rekke havner og innseilinger i Norge får bedre dybdedata.

Kartet er oppdatert med en del sektorlykter som er omskjermet til IALA-systemet. Det kan være omfattende endringer. Les mer om overgangen til IALA-standard på Kystverkets nettsider.

Kvaliteten på dybdedataene vises nå i ZOC-diagram (Zones of Confidence). Dette er et internasjonalt system som deler dybdedata inn i kategorier (CATZOC) basert på målemetode, dekningsgrad og nøyaktighet på posisjon og dybde.

Det har vært en del andre rettelser i kartet. Dette kan være lykteendringer, sjømerker, fartsbegrensninger, rørledninger, grunnerapporteringer, utfyllinger og annet.

Sjøkartet er oppdatert med alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartet ble utgitt, som er meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). I tillegg er kartet oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Efs. Dette kan være nye kaier, moloer og nymålinger i større og mindre grad.

Stedsnavn er oppdatert etter opplysninger hentet fra Sentralt stedsnavnregister (SSR).

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer, rettelser og tracinger til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartet merket:

Utgitt av Kartverket 1992. Ny utgave 09/2021. POD: 18. september 2021. Rettet t.o.m. Efs nr 17/21.

Kartet har følgende begrensninger:

SW hjørne: 59°10’30’’N, 05°42'30’’E
NE hjørne: 59°35’00’’N, 06°22’30’’E

Elektroniske sjøkart

Områdene som dekkes av sjøkartet er også dekket  av ENC-er (elektroniske kartceller).

Ny utgave

En ny utgave av et eksisterende kart inkluderer endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidlegere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Når en "ny utgave" av sjøkartet blir utgitt, vil tidligere utgaver være foreldet og dermed ugyldige.

Det presiseres at store deler av kartet er uendret. Kartnummeret endres ikke, med unntak av tilføying av INT-nummer når sjøkartet blir et internasjonalt kart (INT-kart).

Norske sjøkart blir utgitt som POD-kart, ny utgave og nytt kart. Les mer i artikkel om hovedseriekart.

Kontaktpersoner

Gjermund H. Bakken
Seksjonssjef for kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
gjermund.bakken@kartverket.no
51 85 88 69 / 959 61 301

Kjetil Wirak
Kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
kjetil.wirak@kartverket.no
51 85 87 35 / 474 47 750

Les mer

Datakvalitet i norske sjøkart

Vær obs på kvaliteten på dybdedataene i sjøkartet! Er det omtråder som aldri har blitt kartlagt eller som er sjømålt med håndlodd før år 1960? Sjekk kilde-/ZOC-diagram som gir info om hvor nøyaktig dybdedataene er i kartet.

Flo, fjære og vannstand

På tjenesten Se havnivå finner du informasjon om observert og varslet vannstand, flo, fjære og tidvannstabeller ved å søke på et sted. I tillegg er der artikler om referansenivå, havnivå, tidvann og vannstand.

Del