Siste oppdatering

Ny utgave av havnekart på Svalbard

Sjøkart nr. 513 "Svalbard havner", er utgitt i ny utgave. Havnekartet er oppdatert med nye dybdedata i Forlandsrevet og i Kongsfjorden ved Ny-Ålesund. Tidligere utgave av sjøkartet er ugyldig.

Ny utgave av havnekart nr. 513 ble utgitt 5. oktober 2021. Kartet trykkes ikke, men plottest på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten. Tidligere utgave av kartet fra 2014 er nå ugyldig.

Sjøkart nr. 513 "Svalbard havner" er en samling av kart for flere havner på Svalbard:

  • Adventsfjorden i målestokk 1:25 000 – med spesialer for Kolkaia og Longyearbyen Kaier i målestokk 1:10 000.
  • Forlandsrevet i målestokk 1:50 000
  • Ny-Ålesund i målestokk 1:25 000 – med spesialen Ny-Ålesund kaier i målestokk 1:5 000.
  • Sveagruva i målestokk 1:15 000

Kartet inngår i kartserien for Svalbard. 

Kjøpe sjøkart

Kartverket selger ikke papirkart, men lager kartfiler som forhandlere trykker for deg, såkalte Print on Demand-kart (POD).

Se oversikt over Kartverkets forhandlere som du kan bestille papirkart hos.

Endringer i denne utgaven

Nye dybdedata fra områdene Forlandsrevet og Ny-Ålesund er redigert inn i sjøkartene.

Det har vært en del andre rettelser i kartene. Dette kan være lykteendringer, sjømerker, rørledninger, grunnerapporteringer, utfyllinger og annet.

Sjøkartet er oppdatert med alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartet ble utgitt, som er meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). I tillegg er kartet oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Efs. Dette kan være nye kaier, moloer og nymålinger i større og mindre grad.

Stedsnavn er fra Polarinstituttets database for Stedsnavn.

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer, rettelser og tracinger til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartet merket:

Utgitt av Kartverket 2009. Ny utgave 10/2021. POD: 5. oktober 2021. Rettet t.o.m. Efs nr 18/21.

Kartet har følgende begrensninger:

Adventfjorden:

SW hjørne: 78°12.00’N, 15°21.00’E
NE hjørne: 78°18.00’N, 15°50.00’E

Forlandsrevet:

SW hjørne: 78°36.00’N, 11°00.00’E
NE hjørne: 78°46.80’N, 12°00.00’E

Ny-Ålesund:

SW hjørne: 78°54.70’N, 11°51.00’E
NE hjørne: 78°58.00’N, 12°06.00’E

Sveagruva:

SW hjørne: 77°51.00’N, 16°36.00’E
NE hjørne: 77°54.00’N, 16°50.00’E

Elektroniske sjøkart

Områdene som dekkes av sjøkartet er også dekket  av ENC-er (elektroniske kartceller).

Ny utgave

En ny utgave av et eksisterende kart inkluderer endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidlegere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Når en "ny utgave" av sjøkartet blir utgitt, vil tidligere utgaver være foreldet og dermed ugyldige.

Det presiseres at store deler av kartet er uendret. Kartnummeret endres ikke, med unntak av tilføying av INT-nummer når sjøkartet blir et internasjonalt kart (INT-kart).

Norske sjøkart blir utgitt som POD-kart, ny utgave og nytt kart. Les mer i artikkel om hovedseriekart.

Kontaktpersoner

Gjermund H. Bakken
Seksjonssjef for kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
gjermund.bakken@kartverket.no
51 85 88 69 / 959 61 301

Kjetil Wirak
Kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
kjetil.wirak@kartverket.no
51 85 87 35 / 474 47 750

Les mer

Datakvalitet i norske sjøkart

Vær obs på kvaliteten på dybdedataene i sjøkartet! Er det omtråder som aldri har blitt kartlagt eller som er sjømålt med håndlodd før år 1960? Sjekk kilde-/ZOC-diagram som gir info om hvor nøyaktig dybdedataene er i kartet.

Flo, fjære og vannstand

På tjenesten Se havnivå finner du informasjon om observert og varslet vannstand, flo, fjære og tidvannstabeller ved å søke på et sted. I tillegg er der artikler om referansenivå, havnivå, tidvann og vannstand.

Del