Siste oppdatering

Nytt kystkart: Andenes - Lopphavet

Kystkart nr. 312 Andenes - Lopphavet, er utgitt som nytt kart. Dette er et ledd i modernisering av kystkartserien. Sjøkart nr. 321 tas ut av Kartverkets portefølje.

Det nye kystkartet, nr. 312 ble utgitt 19. mars 2021. Kartet trykkes ikke, men plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten. Det eldre kystkartet, nr. 321, tas ut av porteføljen og er nå ugyldig.

Sjøkartet nr. 312 er i målestokk 1:350 000 og inngår i Kartverkets kystkartserie. Kartet inngår også i IHOs internasjonale kartserie, og har i den sammenheng kartnummer INT 9315.

Utgivelsen er et ledd i moderniseringen av kystkartserien. Det gjenstår nå to kystkart, nr. 313 og 314, som vil dekke kysten videre fra Lopphavet til grensa mot Russland. Disse kartene kommer senere i år.

Kjøpe sjøkart

Kartverket selger ikke papirkart, men lager kartfiler som forhandlere trykker for deg, såkalte Print on Demand-kart (POD).

Se oversikt over Kartverkets forhandlere som du kan bestille papirkart hos.

Kartets dekningsområde

Kystkart nr. 312 dekker Norskehavet / Barentshavet fra Andenes til Lopphavet. 

Slik er kartet merket:

Utgitt av Kartverket 2021. POD: 19. mars 2021. Rettet t.o.m. Efs nr 05/21.

Kartet har følgende begrensing:

SW hjørne: 69°00.00'N, 12°00.00'E
NE hjørne: 71°20.00'N, 21°00.00'E

Elektroniske sjøkart

Området som dekkes av sjøkartet er også dekket  av ENC-er (elektroniske kartceller).

Kontaktpersoner

Gjermund H. Bakken
Seksjonssjef for kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
gjermund.bakken@kartverket.no
51 85 88 69 / 959 61 301

Kjetil Wirak
Kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
kjetil.wirak@kartverket.no
51 85 87 35 / 474 47 750

Del