Siste oppdatering

Felles ansvar for sjøkart

Norske sjøkart er kanskje de beste offentlige kartene i verden, men hva betyr det for oss og hvordan ble de så gode? Avdelingsdirektør Gudmund Jønsson i Kartverket gjester podkasten Lørn.tech hvor han og Silvija Seres blant annet snakker om digitalisering av sjøkart og samarbeid med Kystverket.

Sammen med Lørn.tech har Kystverket spilt inn en podkastrekke, der de overbyggende temaene er teknologi, utvikling og innovasjon. I en femte podkast i serien snakker Silvija Seres med en nyttig og viktig samarbeidspartner for Kystverket; Kartverket.

Gudmund Jønsson leder en avdeling i Kartverkets sjødivisjon som har ansvaret for å ivareta Kartverkets rolle som sjøkartmyndighet i Norge. Det innebærer at Kartverket er ansvarlige for blant annet de norske offisielle navigasjonskartene.

Lytt til podkasten:

«Norske sjøkart er kanskje de beste offentlige kartene i verden, men hva betyr det for oss og hvordan ble de så gode? I episoden får vi også høre hvilke muligheter Jønsson ser innen digitalisering av kart fremover og hvorfor det er et stort behovet for en offentlig aktør som vi kan stole på som samtidig holder seg konkurransedyktig ift. til google maps.» skiver Lørn.tech om podkast-episoden.

— På kort sikt er vi opptatt av å effektivisere og optimalisere de prosessene og de tjenestene vi har i dag. På litt lengre sikt så jobber vi med å dreie fokuset fra å være en tradisjonell produkt- og tjenesteleverandør til å bli en enda bedre nasjonal geodatakoordinator, sier Jønsson.

Portrettfoto av Gudmund Jønsson. Foto: Sissel Kanstad
LØRN.TECH-GJEST: Gudmund Jønsson er avdelingsdirektør for sjøkartmyndigheten i Kartverkets sjødivisjon. Foto: Sissel Kanstad

 

Nyttig

Lær mer om sjøkart

Her finner du nyttig informasjon for en trygg og fin opplevelse på sjøen. Lær om kartseriene våre og hvordan å oppdatere sjøkartene dine.

Nautiske publikasjoner

Nautiske publikasjoner fra Kartverket er gratis tilgjengelig. Vi utgir rettelser til sjøkart i Etterretninger for sjøfarende (Efs), farvannsbeskrivelsen Den norske los, Tidevannstabeller og Symboler og forkortelser i norske sjøkart.

Se havnivå, tidevann og vannstand

Finn informasjon om observert og varslet vannstand, flo og fjære, tidevannstabeller, landheving og framtidig havnivå ved å søke på et sted.

Del