Siste oppdatering

Ny utgave av kart på Svalbard

Hovedseriekart nr. 522 "Forlandsrevet - Femtebreen" er utgitt i ny utgave. Sjøkartet er oppdatert med nye dybdedata i Forlandssundet, Kongsfjorden og Krossfjorden. Tidligere utgave av sjøkartet er ugyldig.

Ny utgave av sjøkart nr. 522 ble utgitt 8. desember 2021. Kartet trykkes ikke, men plottest på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten. Tidligere utgave av kartet fra 2015 er nå ugyldig.

Sjøkart nr. 522 "Forlandsrevet - Femtebreen" inngår i hovedkartserien for Svalbard og dekker nordvestlige deler av Spitsbergen. Kartet er i målestokk 1:100 000. 

Kjøpe sjøkart

Kartverket selger ikke papirkart, men lager kartfiler som forhandlere trykker for deg, såkalte Print on Demand-kart (POD).

Se oversikt over Kartverkets forhandlere som du kan bestille papirkart hos.

Endringer i denne utgaven

Nye dybdedata fra områdene Forlandssundet, Krossfjorden og Kongsfjorden med Ny-Ålesund, er redigert inn i sjøkartet.

Flere av fjordene har "blitt lengre" da tidligere ikke-sjømålte-områder har blitt dybdekartlagt og isbreer har trukket seg tilbake.

Sjøkartet er oppdatert med alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartet ble utgitt, som er meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). I tillegg er kartet oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Efs.

Stedsnavn er fra Polarinstituttets database for Stedsnavn.

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer, rettelser og tracinger til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartet merket:

Utgitt av Kartverket 2006. Ny utgave 12/2021. POD: 8. desember 2021. Rettet t.o.m. Efs nr 22/21.

Kartet har følgende begrensninger:

SW hjørne: 78°35’30’’N, 09°20’00’’E, NE hjørne: 79°26’00’’N, 12°40’00’’E

Elektroniske sjøkart

Områdene som dekkes av sjøkartet er også dekket  av ENC-er (elektroniske kartceller).

Ny utgave

En ny utgave av et eksisterende kart inkluderer endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidligere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Når en "ny utgave" av sjøkartet blir utgitt, vil tidligere utgaver være foreldet og dermed ugyldige.

Det presiseres at store deler av kartet er uendret. Kartnummeret endres ikke, med unntak av tilføying av INT-nummer når sjøkartet blir et internasjonalt kart (INT-kart).

Norske sjøkart blir utgitt som POD-kart, ny utgave og nytt kart. Les mer i artikkel om hovedseriekart.

Kontakt

Les mer

Datakvalitet i norske sjøkart

Vær obs på kvaliteten på dybdedataene i sjøkartet! Er det områder som aldri har blitt kartlagt eller som er sjømålt med håndlodd før år 1960? Sjekk kilde-/ZOC-diagram som gir info om hvor nøyaktig dybdedataene er i kartet.

Se havnivå, vannstand og tidevann

På tjenesten Se havnivå finner du informasjon om observert og varslet vannstand, flo, fjære og tidvannstabeller ved å søke på et sted. I tillegg er der artikler om referansenivå, havnivå, tidvann og vannstand.

Del