Siste oppdatering

Nye beregninger av tidevann og vannstandsnivå

Denne uken oppgraderer Kartverket beregningene av tidevann. Dette medfører også oppdatering av sjøkartnull og andre vannstandsrelaterte nivå. 

Endringene skal etter planen være aktive fra og med onsdag 18. august 2021. Informasjon og data på nettjenesten Se Havnivå og API-et for tidevann- og vannstandsdata vil derfor avvike noe, sammenlignet med data som hentes ut før oppgraderingen 18. august.

Se havnivå Tidevann og vannstand

Tabeller med flo og fjære for ditt sted finner du på nettjenesten Se havnivå, i tillegg til observert og varslet vannstand.

Se havnivå

Kartverket har gjort nye beregninger av tidevannet ved de 24 permanente vannstandsmålerne langs norskekysten. Analysene er basert på nyere serier med vannstandsmålinger fra 1. januar 2006 til 31. desember 2020. De forrige analysene ble beregnet omkring år 1998, og var basert på serier som varierte i lengde på fem til ti år.

– Vi deler norskekysten opp i soner der vi forventer at tidevannet er omtrent likt. Hver sone er knyttet til én permanent vannstandsmåler og får to korreksjonsfaktorer, en for høyde og en for tid. Siden det er gjort nye beregninger på de permanente vannstandsmålerne, er også dataene i sonene, både tidevann og vannstandsnivå, oppdatert, sier oseanograf Mari Hegland Halvorsen i Kartverket.

Desto nærmere stedet er en permanent vannstandsmåler, jo bedre stemmer selvsagt dataene som blir presenterer på Se havnivå og i API-et.  

Oppdaterte vannstandsnivå

Nye astronomiske referansenivå for tidevann er også beregnet. De astronomiske referansenivåene beskriver hvordan tidevannet er på et sted.

– I tillegg til høyeste og laveste astronomiske tidevann har vi beregnet gjennomsnittlig høy- og lavvann (flo og fjære) og referansenivå for spring- og nipp-perioder. De astronomiske nivåene er beregna på de nye beregningene av tidevann, for perioden 17. august 2021 pluss/minus ti år, forklarer Halvorsen.

Sjøkartnull, som er nullnivå i alle norske sjøkart, er lagt til laveste astronomiske tidevann (med noen korreksjoner for Sørlandskysten og Indre Oslofjord), og vil dermed også ha blitt oppdatert.

Hva innebærer endringene?

De oppdaterte beregningene for tidevann og vannstandsnivå vil føre til små endringer i både tidspunkt og høyde på høy- og lavvann (best kjent som tidevannstabellen) for omtrent alle steder langs norskekysten.

Endringene skyldes hovedsakelig at det er kjørt analyser over lengre tidsserier og at datagrunnlaget er oppdatert. De nye beregningene av vannstandsnivå vil også gi små endringer i hvor sjøkartnull ligger i forhold til middelvann (også kjent som Z0). Denne endringen er på opptil 6 cm (se tabell nederst). 

Oppdaterte ekstremnivå

Nivåene for høy- og lavvann (flo og fjære) med ulike gjentaksintervall, er også oppdatert.

– Dette innebærer at data som vises i nettjenesten Se havnivå ikke samsvarer helt med tallene i DSBs veileder Havnivåstigning og stormflo - samfunnssikkerhet i kommunal planlegging (2016).

Avstand fra middelvann til laveste astronomiske tidevann (LAT) før og nå

Les mer

Oppdatert datagrunnlag for vasstandsdata

– I 2019 blei systematiske målefeil korrigert. Vi har no oppdatert vasstandsdata frå dei permanente vasstandsmålarane tilbake til rundt år 2007, basert på desse korrigeringane, seier oseanograf Mari Hegland Halvorsen i Kartverket.

Vannstandsnivå

Lurer du på hvilket referansenivå du skal bruke? Det finns flere referansenivå for vannstand, men de to viktigste er middelvann og sjøkartnull. 

Hva er et referansenivå?

For å kunne bestemme høyder og dybder må man ha noe å referere til – et nullnivå. Det finnes flere ulike referansenivåer i Norge for dybder og høyder i kart og annen geografisk informasjon.

Del