Siste oppdatering

Nye utgaver av sjøkart i Molde

Havnekart nr. 484 og hovedseriekart nr. 34 er utgitt i nye utgaver. Farvannet gjennom Hjertøysundet er mudret og kartlagt på nytt. Tidligere utgaver av kartene er ugyldige.

Nye utgaver av havnekart nr. 484 og hovedseriekart nr. 34 ble begge utgitt 21. april 2021. Kartene trykkes ikke, men plottest på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten. Tidligere utgaver av kartene fra 2011 (nr. 484) og 2017 (nr. 34) er nå ugyldige.

Sjøkart nr. 484 "Molde havn" er i målestokk 1:10 000 og inngår i Kartverkets havnekartserie.

Sjøkart nr. 34 "Romsdalsfjorden. Molde – Åndalsnes" er i målestokk 1:50 000 og inngår i Kartverkets Kartverkets hovedkartserie

Kjøpe sjøkart

Kartverket selger ikke papirkart, men lager kartfiler som forhandlere trykker for deg, såkalte Print on Demand-kart (POD).

Se oversikt over Kartverkets forhandlere som du kan bestille papirkart hos.

Kartenes dekningsområder

Havnekart nr. 484 dekker Molde havn og farvann i nærheten.

Hovedseriekart nr. 34 dekker Romsdalsfjorden fra Molde til Åndalsnes, og inneholder en vignett for Eidsvågen og Eresfjorden.

Endringer i disse utgavene

Farleden gjennom Hjertøysundet er blitt mudret og deretter dybdekartlagt på nytt. Begge sjøkartene er oppdatert med ny dybdeinformasjon i dette sundet.

Kartene er oppdatert med en del sektorlykter som er omskjermet til IALA-systemet. Det kan være omfattende endringer. Les mer om overgangen til IALA-standard på Kystverkets nettsider.

Kvaliteten på dybdedataene vises nå i ZOC-diagram (Zones of Confidence). Dette er et internasjonalt system som deler dybdedata inn i kategorier (CATZOC) basert på målemetode, dekningsgrad og nøyaktighet på posisjon og dybde.

Det har vært en del andre rettelser i kartene. Dette kan være lykteendringer, sjømerker, fartsbegrensninger, rørledninger, grunnerapporteringer, utfyllinger og annet.

Sjøkartet er oppdatert med alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartet ble utgitt, som er meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). I tillegg er kartet oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Efs. Dette kan være nye kaier, moloer og nymålinger i større og mindre grad.

Stedsnavn er oppdatert etter opplysninger hentet fra Sentralt stedsnavnregister (SSR).

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer, rettelser og tracinger til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartene merket:

Utgitt av Kartverket 1982 (kart nr. 484) og 1977 (kart nr. 34). Ny utgave 04/2021. POD: 21. april 2021. Rettet t.o.m. Efs nr 07/21.

Kartene har følgende begrensinger:

Kart nr. 484 Molda havn: 
SW hjørne: 62°41.50’N, 07°05.70’E
NE hjørne: 62°45.00’N, 07°16.40’E

Kart nr. 34 Romsdalsfjorden. Molde – Åndalsnes:
SW hjørne: 62°29’00’’N, 07°05’00’’E
NE hjørne: 62°49’00’’N, 08°02’00’’E

Elektroniske sjøkart

Områdene som dekkes av sjøkartene er også dekket  av ENC-er (elektroniske kartceller).

Ny utgave

En ny utgave av et eksisterende kart inkluderer endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidlegere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Når en "ny utgave" av sjøkartet blir utgitt, vil tidligere utgaver være foreldet og dermed ugyldige.

Det presiseres at store deler av kartet er uendret. Kartnummeret endres ikke, med unntak av tilføying av INT-nummer når sjøkartet blir et internasjonalt kart (INT-kart).

Norske sjøkart blir utgitt som POD-kart, ny utgave og nytt kart. Les mer i artikkel om hovedseriekart.

Kontaktpersoner

Gjermund H. Bakken
Seksjonssjef for kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
gjermund.bakken@kartverket.no
51 85 88 69 / 959 61 301

Kjetil Wirak
Kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
kjetil.wirak@kartverket.no
51 85 87 35 / 474 47 750

Del