Siste oppdatering

Nye utgaver av tre sjøkart i Lofoten og Vesterålen

Hovedseriekart nr. 73, 75 og 76 som dekker farvann i Lofoten og Vesterålen, er utgitt i nye utgaver. Tidligere utgaver av sjøkartene er nå ugyldige.

Ny utgave av sjøkartene 73, 75 og 76 ble gitt ut 8. oktober 2020. Kartene trykkes ikke, men plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten. Tidligere utgaver av sjøkartene fra 2019 er nå ugyldige.

Sjøkartene er i målestokk 1:50 000 og inngår i Kartverkets hovedkartserie.

Sjøkart nr 73 har en spesial for Stamsund, målestokk 1:20 000.

Sjøkart nr 75 har spesialer for Melbu havn (1:10 000) og Stokmarknes (1:25 000).

Sjøkart nr 76 har de samme spesialene for Melbu havn og Stokmarknes. I tillegg er det vignetter for Sigerfjorden og Sørfjorden.

Kjøpe sjøkart

Kartverket sel ikkje papirkart, men lagar kartfiler som forhandlarar trykkjer for deg, sokalla Print on Demand-kart (POD).

Sjå oversikt over Kartverkets forhandlarar som du kan bestille papirkart hos.

Dekningsområdet til kartene

Hovedseriekart nr. 73 dekker farvann Ure - Gimsøystraumen - Svolvær.

Hovedseriekart nr. 75 dekker farvann Eggum - Gimsøy - Gaukværøya - Stokmarknes.

Hovedseriekart nr. 76 dekker farvann Stokmarknes - Sortland - Malnes.

Endringer i disse utgavene

Kartene er oppdatert med en del sektorlykter som er omskjermet til IALA-systemet. Det kan være omfattende endringer. Les mer om overgangen til IALA-standard på Kystverkets nettsider.

Kvaliteten på dybdedataene vises nå i ZOC-diagram (Zones of Confidence). Dette er et internasjonalt system som deler dybdedata inn i kategorier (CATZOC) basert på målemetode, dekningsgrad og nøyaktighet på posisjon og dybde.

Det har vært en del andre rettelser på kartene. Dette kan være Lykteendringer, sjømerker, fartsbegrensninger, rørledninger, grunnerapporteringer, utfyllinger og annet.

Sjøkartene er oppdatert med alle innrapporterte endringer sidan forrige gang kartene ble utgitt, meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). I tillegg er kartene oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Efs. Dette kan være nye kaier, moloer og nymålingar i større og mindre grad.

Stedsnavn er oppdatert etter opplysinger hentet fra Sentralt stadnamnregister (SSR).

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer, rettelser og tracinger til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartene merket:

Utgitt av Kartverket 2008 (73 og 75), 2007 (76). 
Ny utgave 10/2020. POD: 8. oktober 2020. Rettet t.o.m. Efs nr 18/20.

Kartene har følgende begrensing:

Kart nr. 73: SW hjørne: 68°02'00''N, 013°42'00''E, NE hjørne: 68°22'00''N, 014°53'00''E

Kart nr. 75: SW hjørne: 68°17'48''N, 013°40'00''E, NE hjørne: 68°38'00''N, 015°01'30''E

Kart nr. 76: SW hjørne: 68°28'48''N, 014°12'00''E, NE hjørne: 68°48'48''N, 015°33'00''E

Elektroniske sjøkart

Områdene som dekkes av sjøkartene er også dekket  av ENC-er (elektroniske kartceller).

Ny utgave

En ny utgave av et eksisterende kart inkluderer endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidligere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Når en "ny utgave" av sjøkartet utgis vil tidligere utgaver være foreldet og anses ugyldige.

Det presiseres at betydelige deler av kartet forblir uendret. Kartnummeret endres ikke, unntatt ved tilføying av INT-nummer når sjøkartet blir internasjonalt kart (INT-kart).

Et ZOC-diagram (Zones of Confidence) som inneholder detaljer om kvaliteten på dybdedataene er påtrykt kartet. Et ZOC-diagram reflekterer ikke andre tema som symbologi, bøyesystem eller lykter.

Norske sjøkart blir utgitt ut som:

POD-kart: Hele kartporteføljen blir gitt ut to ganger i måneden som POD-kart (Print on Demand). POD-kartene er oppdatert til dags dato med alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser som har blitt publisert i Efs. Kjøp et POD-kart når sjøkartet ditt er utslitt eller påført mange rettelser, f.eks. når det blir meldt omfattende lykte-omskjerminger på grunn av overgang til IALA-systemet for sektorlykter. Da får du et oppdatert, rent kart. Du må kjøpe nytt POD-kart hvis kartet blir utgitt i ny utgave eller som nytt kart.

Ny utgave: Ny utgave av et eksisterende sjøkart inneholder endringer av vesentlig betyding for navigasjon. Det gjør eksisterende utgave av sjøkartet ugyldig. Kartverket gir også ut nye utgaver av sjøkart når det har blitt meldt mange Efs-meldinger på kartet - og/eller det er mange år siden sist kartet kom som ny utgave.

Nytt kart: Har store endringer i utforming, avgrensing eller innhold. Alle tidligere utgaver av sjøkartet blir gjort ugyldige.

Kontaktpersoner

Gjermund H. Bakken
Seksjonssjef for kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
gjermund.bakken@kartverket.no
51 85 88 69 / 959 61 301

Kjetil Wirak
Kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
kjetil.wirak@kartverket.no
51 85 87 35 / 474 47 750

Del