Siste oppdatering

Ny utgave av sjøkart ved Hitra

Hovedseriekart nr. 37 Kyrhaug - Trondheimsleia er utgitt i ny utgave. Sjøkartet er oppdatert med en del sektorlykter som er omskjermet til IALA-systemet. Tidligere utgaver av kartet er nå ugyldige.

Ny utgave av sjøkart nr. 37 ble gitt ut 18. november 2020. Kartet trykkes ikke, men plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten. Tidligere utgave av kartet fra 2019 er nå ugyldig.

Sjøkartet er i målestokk 1:50 000 og inngår i Kartverkets hovedkartserie.

Kjøpe sjøkart

Kartverket sel ikkje papirkart, men lagar kartfiler som forhandlarar trykkjer for deg, sokalla Print on Demand-kart (POD).

Sjå oversikt over Kartverkets forhandlarar som du kan bestille papirkart hos.

Dekningsområdet til kartet

Hovedseriekart nr. 37 dekker farvann på kysten Nordmøre - Trøndelag: Trondheimsleia med deler av Smøla og Hitra, Kyrhaug og Tjeldbergodden.

Endringer i denne utgaven

Kartet er oppdatert med en del sektorlykter som er omskjermet til IALA-systemet. Det kan være omfattende endringer. Les mer om overgangen til IALA-standard på Kystverkets nettsider.

Kvaliteten på dybdedataene vises nå i ZOC-diagram (Zones of Confidence). Dette er et internasjonalt system som deler dybdedata inn i kategorier (CATZOC) basert på målemetode, dekningsgrad og nøyaktighet på posisjon og dybde.

Det har vært en del andre rettelser på kartet. Dette kan være lykteendringer, sjømerker, fartsbegrensninger, rørledninger, grunnerapporteringer, utfyllinger og annet.

Sjøkartet er oppdatert med alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartet ble utgitt, som er meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). I tillegg er kartet oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Efs. Dette kan være nye kaier, moloer og nymålinger i større og mindre grad.

Stedsnavn er oppdatert etter opplysinger hentet fra Sentralt stadnamnregister (SSR).

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer, rettelser og tracinger til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartet merket:

Utgitt av Kartverket 1984. Ny utgave 11/2020. POD: 18. november 2020. Rettet t.o.m. Efs nr 21/20.

Kartet har følgende begrensing:

SW hjørne: 63°12'12''N, 08°07'00''E, NE hjørne: 63°38'00''N, 08°52'00''E

Elektroniske sjøkart

Områdene som dekkes av sjøkartet er også dekket  av ENC-er (elektroniske kartceller).

Ny utgave

En ny utgave av et eksisterende kart inkluderer endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidligere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Når en "ny utgave" av sjøkartet utgis vil tidligere utgaver være foreldet og anses ugyldige.

Det presiseres at betydelige deler av kartet forblir uendret. Kartnummeret endres ikke, unntatt ved tilføying av INT-nummer når sjøkartet blir internasjonalt kart (INT-kart).

Et ZOC-diagram (Zones of Confidence) som inneholder detaljer om kvaliteten på dybdedataene er påtrykt kartet. Et ZOC-diagram reflekterer ikke andre tema som symbologi, bøyesystem eller lykter.

Norske sjøkart blir utgitt ut som POD-kart, ny utgave og nytt kart. Les mer i artikkel om hovedseriekart.

Kontaktpersoner

Gjermund H. Bakken
Seksjonssjef for kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
gjermund.bakken@kartverket.no
51 85 88 69 / 959 61 301

Kjetil Wirak
Kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
kjetil.wirak@kartverket.no
51 85 87 35 / 474 47 750

Del