Siste oppdatering

Sommervikarer holder hjulene i gang

Det er ferietid for mange, og nå har sommervikarene gjort sin inntogsmarsj på kartkontorene. For å få en kick start på jobben som skal gjøres og bli bedre kjent, har sommerhjelpene hatt en faglig og sosial samling over to dager i Oslo.

SOMMERVIKARENE: Årets sommerhjelp klar for innsats og har inntatt fem av kartkontorene våre. I tilfeldig rekkefølge: Isak Rakstang, Sigurd Skatvedt, Torje Fosås , Guro Løve, Daiva Maciule, June Haugum, Olve Klovning, Eline Vaagan, Rikard Kammerud og Esten Heggem (Foto: Jon Arne Trollvik, Kartverket Vestfold og Telemark).
SOMMERVIKARENE: Årets sommerhjelp klar for innsats og har inntatt fem av kartkontorene våre. I tilfeldig rekkefølge: Isak Rakstang, Sigurd Skatvedt, Torje Fostås , Guro Løve, Daiva Maciule, June Haugum, Olve Klovning, Eline Vaagan, Rikard Kammerud og Esten Heggem (Foto: Jon Arne Trollvik, Kartverket Vestfold og Telemark).

Kartkontorene har i større eller mindre grad ansatt sommerhjelp som har bidratt i forskjellige kvalitetshevingsprosjekter. 

- Det er inspirerende å få så mange sommervikarer inn i kartverkskorridorene. Jeg er imponert over pågangsmotet de kommer inn med og motivasjonen de viser for fagområdene våre.  Jeg håper også at noen av sommervikarene velger å starte sin karriere her hos oss i Kartverket, sier kartverkssjef Johnny Welle.

Disse jobber på kartkontorene

I år har vi ansatt 10 fordelt på fem kontorsteder.

  • KV Innlandet; Isak Rakstang og Sigurd Skatvedt (kontorsted Hamar)
  • KV Vestfold og Telemark; Torje Fostås og Guro Løve (kontorsted Skien)
  • KV Vestland; Daiva Maciule, June Haugum (Bergen) og Olve Klovning (kontorsted Bergen)
  • KV Oslo og Viken; Eline Vaagan og Rikard Kammerud (kontorsted Oslo)
  • KV Trøndelag; Esten Heggem (kontorsted Trondheim)

De skal for det meste jobbe med kvalitetsheving av FKB-Vann eller andre FKB-data.

Eksempel på kvalitetsheving av FKB-Vann

I 2021 hadde studentene Sigurd Skatvedt, Isak Rakstang og Lars Moen sommerjobb på KV Innlandet. Der hadde de i oppgave å kvalitetsheve FKB-Vann i Innlandet. Målet var å få et mer sammenhengende og oppdatert nettverk av bekker. Prosessen viste at mye av eksisterende data var utdatert eller hadde dårlig kvalitet og geometri.

Eksempel fra Ringebu som viser endringen for et område før og etter gjennomgang (Illustrasjon Kartverket).
Eksempel fra Ringebu som viser endringen for et område før og etter gjennomgang (Illustrasjon Kartverket).

Samling i Oslo

For at sommerhjelpene skal få en god introduksjon til Kartverket og få møtt hverandre, ble det gjennomført en 2-dagers samling ved kartkontoret i Oslo 29. og 30. juni.

Dag 1 - Introduksjon til Kartverket

Første dag ble viet til informasjon om Kartverket, og her ga Johnny Welle og Endre Sundsdal en god introduksjon til Kartverket og det digitale fremtidsbildet. Heretter introduserte Håkon Dåsnes kartkontorene og hvilken rolle de har i Kartverket. HR ved Anne Kristin Moen Frivold avsluttet dagen med blant annet å informere om stempling i tidbank og lønnsutbetaling.

Fellesmiddag for sommerhjelpene ble inntatt på en av de utallige restaurantene i Oslo, og etter en sosial kveld møtte alle velopplagt til dag to.

Dag 2 – Faglig informasjon

Andre dag ble viet til faglig informasjon. Andreas Dyken presenterte FKB og Håkon Dåsnes introduserte FKB-Vann og arbeidet som er gjennomført hittil ved kartkontoret på Hamar.

Deretter snakket Isak Rakstang og Sigurd Skatvedt om hvordan produksjonsløypen for kvalitetsheving av FKB-Vann er i praksis. Produksjonsløypen er utviklet ved kartkontoret på Hamar.

Sigurd og Isak er for veteraner å regne ettersom de hadde sommerjobb ved Hamarkontoret også i fjor. De delte villig tips og triks til arbeidet som skal utføres og fikk gode og interessante spørsmål fra de andre sommerhjelpene.

Dag to ble avsluttet med lunsj og heretter ble sommerhjelpene sendt til sine respektive kontorsteder hvor de skal ta fatt på den viktige jobben med kvalitetsheving av FKB-Vann gjennom sommermånedene.

Nettverksbygging

Samlingen har bidratt til at sommerhjelpene har fått en god innføring i mangfoldet av oppgaver som Kartverket løser, samt at de har fått etablert et nettverk seg imellom slik at det skal være lettere å ta kontakt med hverandre for å løse problemer eller dele tips og triks gjennom sommeren.

Vi ønsker sommerhjelpene lykke til med arbeidet i sommer og setter stor pris på bidraget de gir på kvalitetshevingen av FKB data.