Siste oppdatering

Deling av plandata er blitt mer effektiv

Norge digitalt plansatsing 2018-2021 er blitt evaluert og hovedkonklusjonen er klar: Deling av plandata fra kommuner til andre Norge digitalt parter er blitt mer effektiv.

Fra 2018 til 2021 har Norge digitalt samarbeidet jobbet mot målet om å sikre løpende oppdatering av Norge digital arealplanløsing for minst 160 kommuner gjennom geosynkronisering.

Nå er sluttrapporten klar, og hovedkonklusjonen fastslår at deling av plandata er blitt mer effektivt.

26.11.2021

Evaluering av Norge digitalt plansatsing 2018 - 2021

Last ned eller les sluttrapporten.

Enklere og mer effektiv arbeidshverdag

En enklere og mer effektiv arbeidshverdag er gevinster som registres både hos kommunene som leverandører, og hos Norge digitalt-partene som bruker i forbindelse med høringsuttalelser eller ved bruk i egen virksomhet.

Geosynkronisering som delingsmekanisme fungerer godt og gjør at plandata fra 254 kommuner oppdateres hvert døgn og er tilgjengelig for Norge digitalt-partene på Geonorge. Geosynkronisering anbefales også for andre typer datasett.

Godt over målsetting

Evalueringen viser at det fortsatt er behov for tiltak som gjør at brukerne blir tryggere på at innholdet er korrekt og oppdatert. En positiv, men utilsiktet effekt er økt datakvalitet. Økonomisk tilskudd til kommunen har vært nødvendig for å få til geosynkronisering.

Omfanget av delte plandata er godt over målsetting, men det påpekes at effektiviseringsgevinsten vil øke ytterligere dersom innholdet blir utvidet med synkroniserte planer fra flere kommuner og med flere plantyper og plannivåer.

 

Les mer

Planarbeid

Veiledning i planarbeid for kommuner og andre offentlige og private virksomheter som lager og forvalter arealplaner.

Norge digitalt

Norge digitalt er et samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe stedfestet informasjon og/eller som er store brukere av slik informasjon.

Del