Siste oppdatering

Matrikkel og grunnbok stenges for oppdateringer i slutten av 2021

Kommende nyttårshelg justeres norgeskartet igjen. For å sikre disse prosessene stenges matrikkelen 30. desember kl. 16 og grunnboken stenges samme dag kl. 20. Kartverket legger til rette for at systemer og leveranser er tilgjengelige første arbeidsdag, 3. januar 2022.

Det er tre områder som skal endre kommunetilhørighet med virkning fra 1. januar 2022. Det gjelder et område fra Lillehammer til Øyer, Ullensvang til Eidfjord og mellom Øvre Eiker og Drammen.

Stopp i matrikkel og grunnbok

For å sikre arbeidet som skal gjøres, er det planlagt at matrikkelen stenges for all oppdatering fra og med torsdag 30. desember kl. 16 og grunnboken stenges fra samme dag kl. 20. Det samme gjelder for brukerne av elektronisk tinglysing.

Systemene vil være utilgjengelige for endringer inntil de etter planen åpnes igjen 3. januar 2022. I denne perioden vil Kartverkets matrikkelklient ikke kunne startes, og andre klienter/systemer vil ikke kunne oppdatere i matrikkelen. Det vil ikke være mulig å sende inn dokumenter til elektronisk tinglysing via Altinn eller Kartverkets eiendomstjenester.

Åpent for innsyn

Dataene i matrikkel og grunnbok er tilgjengelige i Kartverkets innsynstjenester gjennom prosessene, men med data fra 30. desember 2021 kl. 16. Dette gjelder matrikkel, Se Eiendom, E-handel og grunnbok.

Gamle og nye matrikkelenheter

Kartverket aksepterer både gammel og ny matrikkelenhet ved tinglysing i grunnboken i 90 dager etter nyttår. Dette betyr at avtaler, hjemmelsdokumenter, pantedokumenter, konsesjonserklæringer o.l., som er produsert før nyttår med gammel matrikkelenhet, kan benyttes for tinglysing fram til 31. mars 2022.

Del