Siste oppdatering

Matrikkelens testmiljøer får nye nettadresser

20. mai 2021 vil nettadressene til matrikkelens testmiljøer bli endret. De nye adressene må tas i bruk både for å starte testklienter og bruke tjenester etter dette tidspunktet.

Kartverket vil med dette informere alle brukere av testmiljøene våre, om at dagens nettadresser vil bli endret i siste halvdel av mai. De nye adressene må tas i bruk for å få tilgang til testmiljøene etter dette tidspunktet. Den enkelte må sørge for at denne informasjonen blir distribuert videre internt hos sin arbeidsgiver.

Oversikt over endringene av adresser til matrikkelens testmiljøer:

1. https://www.test.matrikkel.no endres til https://Prodtest.matrikkel.no
2. https://www.test.matrikkel.no:7002 endres til https://Hotfix.matrikkel.no
3. https://www.test.matrikkel.no:7004 endres til https://Betatest.matrikkel.no
4. https://kurs.matrikkel.no:7004 endres til https://Kommunetest.matrikkel.no

Kartverket planlegger å informere om denne endringen til brukerne av matrikkelens testmiljøer gjennom  informasjonskanalene våre kontinuerlig før endringene effektueres 20. mai.

Del