Siste oppdatering

Revidert adresseveileder på høring

Revidert adresseveileder er lagt ut på høring 12. mai med høringsfrist 9. juni. Revisjonen har blitt utført i nært samarbeid med viktige adresseaktører, som representanter for kommuner, registereiere og adressebrukere.

Partene har gjort et stort arbeid med å revidere adresseveilederen det siste halve året. Ulike arbeidsgrupper har revidert de ulike delene av veilederen. Arbeidsgruppene har vært sammensatt av representanter fra små og store kommuner, statlige etater og private aktører, i tillegg til representanter fra ulike fagmiljøer i Kartverket. Nå er revisjonsarbeidet ferdigstilt, og revidert adresseveileder er lagt ut på høring i pdf-format her, med høringsfrist 9. juni. Høringsuttalelser sendes Kartverket ved fagansvarlig for adresser, Inger Margrethe Kristiansen.

Enkelte av illustrasjonene i veilederen er ikke helt klare ennå. Der det mangler illustrasjoner, er det foreløpig en beskrivelse av tenkt illustrasjon.

Høringen ble forhåndsvarslet gjennom Kartverkets nyhetsbrev for mai. I tillegg blir kommuner, statlige etater/registereiere samt adressebrukere som har vært involvert i prosessen, varslet via e-post med lenke til dokumentet.

Etter høringsfristen vil redaksjonskomiteen for revisjonsarbeidet gå gjennom uttalelsene. Redaksjonskomiteen har representanter fra kommuner, statlige etater og andre adressebrukere i tillegg til Kartverket. Når revidert adresseveileder er godkjent, legges den ut i et håndbokformat på Kartverkets nettsider, tilsvarende håndbok for Geovekst-samarbeidet. Dette vil bli gjort før sommerferien.

Del