Siste oppdatering

Økt sikkerhet ved pålogging til matrikkelklienten

Det er økt oppmerksomhet om datasikkerhet generelt i samfunnet. Dette berører også matrikkelen, og Kartverket innfører derfor to-faktor pålogging til matrikkelklienten i 2021.

Fra februar 2021 vil Kartverkets matrikkelklient ta i bruk ID-porten ved pålogging til klienten. I en overgangsfase vil det være mulig å logge på med både gammel og ny påloggingsmetode. Hovedhensikten er knyttet til sikkerhet om hvem som har tilgang til å endre data i matrikkelen, samt innsyn.

Tilsvarende rutine er planlagt innført i de andre matrikkelklientene i løpet av 2021.

Hvis det er spørsmål knyttet til Kartverkets matrikkelklient og ny pålogging, kan det rettes til vår matrikkelhjelp.

Del