Siste oppdatering

Eiendomstjenester på nett

Visste du at Kartverket tilbyr eiendomstjenester på nett, med blant annet mulighet for web-basert tinglysing? Det gjør tinglysing enklere, og skjema som oppfyller kravene får umiddelbar prioritet i grunnboken.

Eiendomstjenester er en samling tjenester for elektronisk tinglysing som tilbys profesjonelle aktører i første omgang. Det har vært et tilbud til virksomheter med begrenset volum av tinglysinger siden oktober 2020, og vi ser en økende interesse.

Hva kan tinglyses?

Innmeldte virksomheter kan tinglyse overføring av eiendomsrett, festerett og borettslagsandeler, samt pantedokumenter, sikringspant og generelle urådigheter. I tillegg kan en innsender slette tinglyste dokumenter.
Det er også en side for saksbehandling, hvor status på hver sak oppdateres fortløpende og kolleger kan overta hverandres saker og samhandle der det er et behov. Her kan det også ryddes i dokumenter en innser aldri kommer til å tinglyses.

Innmeldingsløsing

Vi har laget en innmeldingsløsning slik at nye virksomheter selv kan legge inn data om virksomheten, samt hvilke personer de gir fullmakt til å tinglyse på deres vegne. Her kan også nye brukere meldes inn. Personer som skal meldes ut, gjøres inntil videre gjennom epost til eiendomstjenester@kartverket.no.

Økt bruk

Gjennom de siste månedene har interessen for bruk av våre eiendomstjenester vært økende, og stadig flere virksomheter ser verdien av elektronisk tinglysing. Kartverket vil i den sammenheng takke Advokatforeningen for god støtte og deres bistand til å spre informasjon om våre tjenester for elektronisk tinglysing på nett.
For mer informasjon, se vår demovideo av Eiendomstjenestene og våre informasjonssider på kartverket.no.

Del