Velkommen til Kartverkets nye nettside! Les mer om nye kartverket.no her.

Siste oppdatering

Eiendomstjenester på nett

Kartverket tilbyr nå nye eiendomstjenester på nett, med blant annet mulighet for web-basert tinglysing. Tjenestene tilbys i første omgang til profesjonelle aktører.

Nye tjenester

Kartverket tilbyr nå en ny løsning for elektronisk innsending av dokumenter til tinglysing, Eiendomstjenester.

Eiendomstjenestene er tilgjengelig fra Kartverkets nettsider, og inneholder blant annet en ny web-basert løsning for å registrere elektroniske dokumenter til tinglysing.

Tilgang til Eiendomstjenestene vil først gjøres tilgjengelig for profesjonelle aktører, med et begrenset sett dokumenter som kan sendes inn. Løsningen vil imidlertid utvikles videre ved blant annet at nye dokumenttyper for innsending gjøres tilgjengelig, og privatpersoner gis tilgang.

Tilgang til tjenestene

For at profesjonelle aktører skal kunne benytte Eiendomstjenestene, må de på forhånd melde inn til Kartverket hvilke personer som skal kunne sende inn dokumenter på deres vegne. Opplysninger om navn og fødselsnummer, samt tilknytning til foretak, vil kun bli benyttet til å autentisere at den enkelte personen har rett til å sende inn dokumenter til tinglysing på vegne av et godkjent foretak.

Det er det enkelte foretak som vil bli å anse som innsender av dokumenter til tinglysing, ikke den enkelte person som er autorisert til å sende inn på foretakets vegne. Opplysningene om foretaket, vil i forbindelse med tinglysingen hentes fra Brønnøysundregistrene, og automatisk legges til ved innsending.

De personene som er meldt inn må autentisere seg med sin private elektroniske ID gjennom ID-porten.

Les mer om vilkår, og finn innmeldingsskjema.

Del