Siste oppdatering

Kartverket til topps i internasjonal kåring

Norge har lang tradisjon i samarbeid om innsamling og deling av stedfestet informasjon. Kartverket har en koordinerende rolle i dette arbeidet og er i en internasjonal kåring utpekt til årets kartverk.

Johnny.jpg
PRIS: Kartverkssjef Johnny Welle deler anerkjennelsen med alle Kartverkets samarbeidspartnere. Foto: Ole Magnus Grønli

Prisen går til Kartverket for innsatsen med å gjøre stedsrelatert data mer tilgjengelig gjennom utstrakt samarbeid med andre aktører, går det fram av juryens begrunnelse.

Årets kartverk - National Geospatial Agency of The Year - deles ut på en større konferansen for nasjonale kartverk og andre som jobber med stedsrelatert informasjon over hele verden. På grunn av koronasituasjonen ble prisseremonien i år gjennomført digitalt, og kartverkssjef Johnny Welle kunne motta pris og rosende ord via videomøte sittende på sitt kontor på Hønefoss.

- Dette er en stor anerkjennelse til samarbeidet vi har fått til i Norge og som er bærebjelken i strategien vår. Jeg ønsker å dele denne fine anerkjennelsen med alle våre allierte i Geovekst-samarbeidet og Norge digitalt, sier Welle.

Bak prisen står organisasjonen Geospatial Media med base i Nederland.

Juryen for prisen trekker i sin begrunnelse også fram Kartverkets internasjonale innsats gjennom bistandsprosjekter, i FN og gjennom Primar, som forsyner hele verden med elektroniske sjøkart. Kartverket i Norge er et av få nasjonale kartverk som har ansvar for både landkartlegging, sjøkartlegging og tinglysing. Dette er sammen med et utstrakt samarbeid på tvers av offentlig og privat sektor et forbilde for andre lands kartverk.

Kartverket har om lag 850 ansatte og har ansvar for den geografiske infrastrukturen og offentlig eiendomsinformasjon i Norge. Det er dessuten tinglysingsmyndighet for hele landet. Kartverket har blant annet en sentral rolle i Norge digitalt som er et bredt samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe stedfestet informasjon og/eller som er store brukere av slik informasjon.

Les mer informasjon om prisen på Geospatial World Forums nettside.

Opptak av prisutdelingen ligger på Youtube (tildelingen til Kartverket ca 1 time ut i sendingen)

Les mer om hva Kartverket gjør

Del