Siste oppdatering

Små grensejusteringer fra nyttår

Trodde du at kartet over kommune-Norge var ferdig lagt ved forrige årsskiftet? Da tar du feil.

I kjølvannet av de store endringene som kom med kommune- og regionreformene fra 1. januar 2020, er det fattet vedtak om kommunereguleringer fra kommende årsskifte. I hovedsak handler dette om mindre grensejusteringer mellom kommuner.

Det betyr nok en gang at Kartverket bretter opp ermene ved nyttår for å ivareta disse reguleringene i sine systemer og leveranser, slik at de skal være oppdaterte og tilgjengelige fra starten av 2021.

Dette skjer ved nyttår:

Kartverket planlegger å gjøre sine dataleveranser fra matrikkel, grunnbok, SFKB, N50 m.m. tilgjengelige fra første arbeidsdag etter nyttår, det vil si mandag 4. januar 2021.

Minner om at matrikkel og grunnbok stenges for oppdateringer i slutten av 2020. Les mer om det her.

Del