Velkommen til Kartverkets nye nettside! Les mer om nye kartverket.no her.

Siste oppdatering

Kurs i forvaltning av digitalt planregister

Kartverket har fått midler av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til å arrangere kurs i forvaltning av digitalt planregister i samarbeid med programvareleverandørene.

På grunn av Koronasituasjonen arrangeres kursene digitalt. Det åpnes for påmelding i morgen 14.oktober kl. 09:00. Kursplass tildeles etter «Første-mann-til-mølla»-prinsippet.

Invitasjon med informasjon om påmelding med mer er sendt kommunene per e-post.

Kursene koordineres av Kartverket.

Del