Velkommen til Kartverkets nye nettside! Les mer om nye kartverket.no her.

Siste oppdatering

Arbeidsutval for basis geodata i Vestland fylke

Status for pågåande geovekstprosjekt og eit blikk på kartleggingsplanen framover var blant temaene på møte 4. juni. Referat frå møtet er tilgjengeleg.

Arbeidsutval for basis geodata i Vestland fylke

Partar i fylkesgeodatautvalet (FGU) som er med på å finansiere og har rettar til data i Geovekst er med i arbeidsutval for basisdata. Dette er representantar i FGU som deltek på Geovekst-oppstartsmøter og signerer på Geovekst-avtalar.

Del