Velkommen til Kartverkets nye nettside! Les mer om nye kartverket.no her.

Noreg digitalt i Vestland fylke

Kartverket ved fylkeskartkontorene skal etablere en felles arena i fylket for arbeidet med datagrunnlag som inngår i Norge digitalt.

Norge digitalt logo