Velkommen til Kartverkets nye nettside! Les mer om nye kartverket.no her.

Siste oppdatering

Status adressering i Vestland fylke

Arbeidet med adressering er kommet langt i Vestland fylke. Per 31. august 2020 er det 96,56 % dekning av vegadresser.

Kontaktperson

Kartverket Vestland

anne.lien@kartverket.no

Adressering

Det er kommunane som skal fastsetje offisielle adresser til eigedommar i Norge, og Kartverket hjelper kommunane med arbeidet. Adresser og skilt skal sørgje for at alle på ein lett og forståeleg måte kan finne fram til bygningar, bustader og andre aktuelle adresser.

For å kunne finne fram raskt i ein naudsituasjon, kan vegadresser vere avgjerande for å berge liv, helse, miljø og økonomiske verdiar.

Status for vegadresser i Vestland

27 av 43 kommuner i fylket har meir enn 95% vegadresser. Status for fylket er 96,56%.

Del