Velkommen til Kartverkets nye nettside! Les mer om nye kartverket.no her.

Arrangement

Kartverket Vestland koordinerer disse kursene, som er for alle kommunene i landet.

Arrangement

Kurs i forvaltning av digitalt planregister med Norkart

Velkommen til kurs i forvaltning av digitalt planregister i samarbeid med Norkart. Kursene er gratis for kommunene. Det åpnes for påmelding onsdag 14.oktober kl. 09:00. Antall deltakere på hvert kurs er satt til 20 og tildeles etter «Første-mann-til-mølla»-prinsippet.

Kurs i forvaltning av digitalt planregister med Norconsult

Velkommen til kurs i forvaltning av digitalt planregister i samarbeid med Norconsult Informasjonssystemer (NOIS). Kursene er gratis for kommunene. Det åpnes for påmelding onsdag 14.oktober kl. 09:00. Antall deltakere på hvert kurs er satt til 15 og tildeles etter «Første-mann-til-mølla»-prinsippet.

Kurs i forvaltning av digitalt planregister med Geodata

Velkommen til kurs i forvaltning av digitalt planregister i samarbeid med Geodata. Kursene er gratis for kommunene. Det åpnes for påmelding onsdag 14.oktober kl. 09:00. Antall deltakere på hvert kurs er begrenset og tildeles etter «Første-mann-til-mølla»-prinsippet.

No event found.